Op 30 maart (Roermond), 31 maart (Venray) en 20 april (Maastricht) vinden Limburgse bijeenkomsten ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ plaats. Tijdens de bijeenkomsten waarbij kennisdelen en netwerken centraal staat, kun je kiezen uit een vijftal workshops. Voor sportstimuleringsorganisaties en beleidsmedewerkers sport zijn met name de workshops ‘De Landelijke Academie Buurtsportcoaches’, ‘de Adviseur Lokale Sport’ (en het ondersteuningsbudget) en ‘De alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ interessant.

Naar volledige programma

Over Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB)

Steeds vaker krijgen gemeenten te maken met uitdagingen, waarbij buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen worden ingezet. De specifieke werkzaamheden verschillen ook per gemeente. Het ontbreken van scholingsmogelijkheden zorgt ervoor dat zij vaak niet goed in staat zijn om die werkzaamheden goed uit te voeren. Daarnaast is er (door die variëteit aan rollen) een onduidelijk toekomstperspectief. Het LAB is een landelijk initiatief van VSG om lokaal scholing aan te bieden aan professionals in de sport. Op initiatief van LAB hebben eind 2019 alle gemeenten, buurtsportcoaches en hun werkgevers via een digitale peiling kenbaar kunnen maken welke behoeften er zijn aan bij- en nascholing. Om tot concrete afspraken te komen, wordt tijdens de workshop met zowel buurtsportcoaches als teamleiders/coördinatoren, werkgevers en beleidsambtenaren in gesprek gegaan over:

  1. de resultaten van digitale peiling (overeenkomsten, verschillen en oorzaken) en
  2. bepalen van prioriteiten en randvoorwaarden voor lokale bij- en nascholing.

In een pressurecooker krijg we zicht op kansen en uitdagingen om onze ambitie ‘passend, lokaal bij- en nascholingsaanbod voor sportprofessionals’ te realiseren.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief