Procedure

De invulprocedure is hetzelfde als vorig jaar. Geef op het voorblad alsjeblieft zo nauwkeurig mogelijk aan op hoeveel gehandicapte sporters en hun begeleiders de declaratie betrekking heeft. Een ledenlijst hoef je niet mee te sturen.

Belangrijk

Lees de ‘Instructies‘ en ‘Uitleg‘ goed door. Een correcte opgave kan voorkomen dat je te veel invulwerk doet of we je achteraf moeten benaderen om verduidelijking of correctie. Huis voor de Sport Limburg behoudt zich het recht voor de correctheid van je opgaven te controleren en actie te ondernemen.

Deelnemende gemeenten

Je hoeft alleen vervoersbewegingen te declareren voor leden/deelnemers die in een van de aan de Vervoersregeling participerende gemeenten wonen. Welke gemeenten dit zijn, lees je in ‘Instructies declaratie‘. De overige gemeenten doen dit jaar niet mee. Voor inwoners van die gemeenten hoef je dus geen vervoersbewegingen in te vullen.

Omdat de declaratie het kalenderjaar 2018 betreft kunnen inwoners uit de toenmalige gemeente Schinnen (nu gemeente Beekdaelen) nog deelnemen aan de Vervoersregeling 2018.

Het is overigens niet van belang of je vereniging zelf in een participerende of in een niet-participerende gemeente is gevestigd.

Indienen declaratie vóór 5 juni 2019

Declaraties kun je tot 5 juni 2019 per e-mail of post indienen. De adressen daarvoor vind je in het bestand  ‘Instructies declaratie‘. Maak altijd een back-up of kopie van het ingevulde opgaveformulier, voordat je de declaratie verstuurt.
Formulieren die we na 5 juni ontvangen, verwerken we niet meer.

Vragen?

Heb je nog vragen? Bel 046-4770590 of mail ons gerust!

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief