In 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en een groot aantal betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Het nationaal sportakkoord is een super begin, maar als we echt een sportief en vitaal Limburg willen, is het noodzakelijk om lokale akkoorden te sluiten.  

€ 15.000,- budget per gemeente

Daarom stelt minister Bruins € 15.000.- per gemeente beschikbaar om een zogenaamde ‘sportformateur’ aan te stellen die de totstandkoming van een lokaal/regionaal sportakkoord begeleidt. Als er in je gemeente een sportakkoord is gesloten is, kun je vervolgens aanspraak maken op het uitvoeringsbudget. 

Haal expertise in huis met een sportformateur

Onze procesbegeleiders gaan graag als sportformateur voor je gemeente aan de slag. We brengen de juiste partijen aan tafel en begeleiden de gesprekken over de invulling van het regionale sportakkoord. Met onze procesbegeleiders haal je relevante kennis en expertise in huis om een regionaal sportakkoord te sluiten. We kennen het Limburgse sportlandschap namelijk van binnen en van buiten. Bovendien zijn we als partner van VSG en NOC*NSF nauw betrokken bij het Nationaal Sportakkoord.  

Meer over lokaal sportakkoord en aanvragen sportformateur

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief