Op dinsdag 19 november organiseert Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in samenwerking met NOC*NSF en Huis voor de Sport Limburg een bijeenkomst over lokale sportakkoorden in de ECI in Roermond. Hier komen wethouders, ambtenaren, Sportformateurs, Adviseurs Lokale Sport en lokale partners die bij de totstandkoming van lokale sportakkoorden betrokken zijn, bij elkaar.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van het team van deelnemende organisaties, die binnen gemeenten actief betrokken zijn bij het sportakkoord. Dit geldt voor zowel gemeenten die net begonnen zijn (tranche 2) als de gemeenten die al verder gevorderd zijn (tranche 1). Denk hierbij aan bestuurders uit de sport, commerciële sport- en beweegaanbieders en betrokkenen uit het onderwijs of maatschappelijke partners. Natuurlijk zijn ook wethouders sport, (betrokken)beleidsmedewerkers, de lokale adviseurs sport en de sportformateurs van harte welkom.

Om nieuwe inzichten op te doen zijn partijen die een rol kunnen spelen in de verdere ontwikkeling of uitvoering van het lokale sportakkoord, zoals JOGG, GGD GHOR, Special Heroes etc. ook van harte welkom.

Informeren en inspireren

Doel van de bijeenkomst is om je te inspireren met een goed (regionaal) voorbeeld van een gemeente die al stappen heeft gezet met het sportakkoord en om kennis te delen en lokale en regionale netwerken te creëren.

Opzet workshop

In Limburg zijn vele gemeenten, sportclubs en sportraden, scholen, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en bedrijven betrokken bij het sportakkoord. Tijdens de workshop kun je hierover met elkaar ervaringen uitwisselen, goede voorbeelden presenteren en concreet afspraken met elkaar te maken.

Vragen die daarin naar voren komen zijn: hoe maken wij de sport duurzaam sterker? Hoe kunnen wij de grote maatschappelijke waarde van sport zo goed mogelijk benutten? En hoe zorgen wij ervoor dat de ondertekenaars van het lokale sportakkoord ook in de toekomst betrokken blijven?

Programma:

17.00 uur                          ontvangst

17 .00 – 18.00 uur           Broodjes buffet

18.00 – 18.30 uur            plenair

18.30 – 19.15 uur            eerste ronde

19.15 – 19.30 uur            pauze

19.30 – 20.15 uur            tweede ronde

20.15 – 21.00 uur            plenaire terugkoppeling

 

Datum en locatie

Dinsdag 19 november, 17.00-21.00 uur, ECI Roermond.

Meld je aan voor 15 november !

Schrijf je voor 15 november in voor de netwerkbijeenkomst. Deelname is gratis!

In eerste instantie kunnen maximaal 4 personen per  gemeente deelnemen. Als er voldoende plek blijkt te zijn, informeert VSG je daarover.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief