Op 1 mei 2022 komt Huis voor de Sport Limburg na 20 jaar in een nieuwe fase als zelfstandige provinciale sportorganisatie zonder structurele subsidierelatie met de Provincie Limburg. Huis voor de Sport Limburg blijft partner van NOC*NSF, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten, JOGG Nederland, GGD en de Limburgse gemeenten. De werkzaamheden van Huis voor de Sport Limburg blijven gericht op ondersteunen en begeleiden van verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Zoals samenwerkingsvraagstukken, fusies en verduurzamingsopdrachten. Ook gaat het Huis door met clubs toekomstbestendiger maken vanuit het Rabobank Club Support programma. Daarnaast blijft Huis voor de Sport Limburg de Limburgse gemeenten adviseren op het gebied van sport, bewegen, gezondheid en sociaal domein.

Jack Opgenoord, directeur: “Dit is voor mij een natuurlijk moment om het stokje aan Hennie ter Haar over te dragen.
Ik kijk terug op een mooie periode met talloze projecten in de dynamische wereld van sport en bewegen. Zo ben ik enorm trots op het feit dat ik vanuit Huis voor de Sport Limburg heb bijgedragen aan het landelijke JOGG-programma met veel aangesloten Limburgse gemeenten. Net als een goed georganiseerd Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg, de vele Open Clubs, coöperaties en samenwerkingsverbanden in het verenigingslandschap. We hebben aan de basis gestaan van diverse sporttakplatforms en de coördinatie van de Limburgse wielertoertochten. Mooie en succesvolle projecten waar ik met voldoening op terugkijk.”

“Tegelijkertijd is er nog veel te doen en de wereld van de sport blijft letterlijk en figuurlijk in beweging. Limburgse sportverenigingen, kwetsbare jongeren, senioren en mensen met een beperking hebben ondersteuning en begeleiding nodig. Daaraan draag ik graag een steentje bij.
Ik blijf nog verbonden aan Huis voor de Sport Limburg om een aantal projecten af te ronden en over te dragen. Daarnaast zal ik me inzetten om sport en bewegen nog meer te integreren in het sociaal domein, ten gunste van de kwetsbare groepen in onze samenleving: ik zet mijn adviestaken ten behoeve van Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg met passie voort. Voor maatschappelijke thema’s waaraan sport en bewegen een bijdrage kan leveren mag je me dus altijd bellen. Hiervoor stel ik mijn kennis, kunde en netwerk graag beschikbaar!”

“Mijn hele leven ben ik in de sport werkzaam geweest en dat beschouw ik als een voorrecht. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan een prettige en constructieve samenwerking gedurende mijn 20-jarige carrière als directeur-bestuurder van Huis voor de Sport Limburg!”
We zien elkaar ongetwijfeld snel weer ergens rondom de ‘sportvelden’ in Limburg.

Jack Opgenoord

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief