U zoekt op {{ keyword }}:

GV Swentibold: bloeiende club met voldoende vrijwilligers!

In gesprek met Judith van Veen, Bestuurslid van GV Swentibold over het vinden van (voldoende) vrijwilligers.

 

Wat voor vereniging is GV Swentibold?

Swentibold is een veel voorkomende naam in Sittard en omstreken. Veelal bekend als gymnastiekvereniging, wat ook niet gek is, want we zijn al in het Sittardse stadsbeeld aanwezig sinds 1881. De belangrijkste verdienste is dat de vereniging door de jaren heen een bijdrage heeft geleverd aan de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van talloze, overwegend jeugdige, leden. Dit willen we met veel plezier nog talloze jaren doen. Wij bieden een gevarieerd les- en activiteitenprogramma verzorgd door vakbekwame, gediplomeerde leiders en leidsters. De vereniging heeft momenteel meer dan 1.000 leden die in circa 80 groepen genieten van het gevarieerde aanbod van gymnastiek. Het leeuwendeel van de leden is recreatief bezig en vindt 1 uurtje trainen prima. Daarnaast hebben we ook leden die op (inter)nationaal niveau turnen, trampolinespringen en jazzdansen.

 

Heeft u vereniging voldoende vrijwilligers?

Voor de activiteiten die de vereniging organiseert, hebben we doorgaans voldoende helpende handen. Het principe ‘vele handen maken licht werk’ is hier zeker van toepassing. Iedereen die een steentje bijdraagt, ontlast een ander. Maar voldoende technisch kader blijft voortdurend onze aandacht vragen.

 

Hoe hebben jullie dit aangepakt? 

We zijn ons bewust van het aantal vrijwilligers dat we hebben en hetgeen we van hen kunnen vragen. Gymnastiekaanbod in een nieuwe wijk of een nieuwe discipline in een bestaande wijk doen we alleen als we dit (op lange termijn) kunnen dragen met de huidige vrijwilligers. Ons aanbod is dus afgestemd om onze capaciteit. Zodoende bieden we niet meer dan we kunnen waarmaken.

 

Wat doen jullie om nieuwe vrijwilligers te werven én bestaande vrijwilligers te behouden?  

Om vrijwillige lesgevers te werven, zorgen we ervoor dat leden van jongs af aan worden gestimuleerd om in de eigen groep (of in een groep voorafgaand aan de eigen les) te helpen in de lessen. Hiermee stimuleren we ook de betrokkenheid bij de les én de vereniging. Leden die dit leuk vinden, kunnen zo het plezier in lesgeven ervaren en een stukje verantwoordelijkheid leren dragen. De kwalificatiestructuur sport KNGU biedt de mogelijkheid om jongeren vanaf 12 jaar op te leiden tot assistent niveau 1. Degene die met plezier les blijft geven, kan doorstromen naar niveau 2 en 3. We zorgen er als vereniging voor dat ook de financiële verplichting goed wordt geregeld. Deelnemers leveren zelf een eigen bijdrage in de opleidingskosten. Dit kan ook in de vorm van het geven van lessen.

 

Jeugdige vrijwilligers die op een andere manier een bijdrage aan de vereniging willen leveren, kunnen in het jeugdbestuur hun ambities nastreven. Deze groep staat dichtbij de doelgroep en kan daardoor leuke activiteiten aanbieden aan de leden. We creëren daardoor betrokkenheid bij leden en ouders.

 

Voor alle vrijwilligers organiseren we een kerstborrel, waarbij we hen in het zonnetje zetten. Daarnaast is er veel persoonlijk contact met al onze vrijwilligers. Er is veel waardering en dat vinden zowel wij als zij zeer waardevol.

 

Daarnaast organiseren we jaarlijks een kaderdag waaraan alle vrijwilligers kunnen deelnemen. Hierin worden thema’s aangekaart die vallen binnen het VSK (Veilig sport klimaat). We gaan op die dagen in gesprek met elkaar over thema’s die er op dat moment spelen. Deze bijeenkomsten worden als zeer positief ervaren.

 

Voor alle overige activiteiten kunnen we een beroep doen op een aantal betrokken vrijwilligers die het leuk vinden om zich (af en toe) voor de vereniging in te zetten. Voor vele van hen is het familiegevoel een reden om zich in te zetten.

 

Welke tips zouden jullie meegeven aan andere verenigingen?

Maak taken behapbaar en benader potentiele vrijwilligers persoonlijk. Denk vooral aan de jeugd. Deze groep is krachtig en energiek. De tijd en energie die je hierin steekt, krijg je ruimschoots terug. Ben daarnaast reëel in de beeldvorming van welke vrijwilligers je echt nodig hebt.

 

Heb je hulp nodig bij het ‘het werven van vrijwilligers in jouw vereniging’? Neem dan contact op met J.smeets@huisvoordesport.org.

Auteur: Jorg Smeets - Adviseur

 

Twitter: @jorgsmeets / LinkedIn: Jorg Smeets

Klik hier voor mijn volledige profiel

Contactpersoon

Jorg Smeets - Adviseur neem gelijk contact met mij op VIA:

06 - 13278803

mail: j.smeets@huisvoordesport.org

WILT U FACTS & FIGURES OVER
SPORT EN BEWEGEN IN LIMBURG?

WIJ HEBBEN ALLES VOOR U OP EEN RIJTJE GEZET.

zie alle facts

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory