U zoekt op {{ keyword }}:

Het moet weer leuk worden langs de lijn

Het moet weer leuk worden langs de lijn

 

Wat was het geweldig om te zien dat ruim 70 geïnteresseerden van 25 gemeenten en partners deelnamen aan de Meet & Greet ‘Kansen voor Sport en Bewegen in Limburg’ die we op 5 september samen met TopSport Limburg organiseerden.

 

Nationaal sportakkoord
We kijken terug op een geslaagde middag met leuke ontmoetingen en een duidelijke toelichting van het Ministerie van VW&S op het Nationaal sportakkoord dat minister Bruno Bruins met de sport, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven heeft gesloten. Het is voor het eerst dat zoveel partijen zijn samengebracht om sportief Nederland te laten verenigen. Het doel van het sportakkoord is dat iedereen voortaan zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport moet kunnen hebben. Om dat mogelijk te maken investeert de landelijke overheid jaarlijks ruim 400 miljoen euro, maar ook de bij het sportakkoord betrokken partijen betalen mee om de ambities te realiseren.

 

Provinciaal sportbeleid
Na de toelichting op het sportakkoord gaf gedeputeerde Ger Koopmans een inkijk in het meerjarenprogramma van de Provincie Limburg. De provincie zet in op ondersteuning van de sporttakplatforms cycling, running, paardensport, triatlon en handbal. Ook talentontwikkeling, met sportzones gekoppeld aan LOOT-scholen, topsportevenementen en gehandicaptensport zijn de speerpunten in het meerjarenbeleid. Daarnaast is er aandacht voor een aantal kanssporten.

 

Samen de schouders eronder
De boodschap van Ger Koopmans was duidelijk: de sport moet zelf zijn verantwoordelijkheid dragen en is aan zet. Maar om de sportambities te kunnen realiseren, moeten we samen de schouders eronder zetten. De sport heeft ondersteuning nodig van Huis voor de Sport Limburg en Topsport Limburg, maar zeker ook van de gemeentelijke overheid. Gemeenten zijn en blijven de grootste investeerders in sport en bewegen, zij zijn verantwoordelijk voor de inzet van buurtsportcoaches en het accommodatiebeleid.

 

Samenwerking maakt het weer leuk langs de lijn
Ook voor sportverenigingen is een belangrijke rol weggelegd om de doelstellingen van het sportakkoord te realiseren. Door open te staan voor samenwerking met andere verenigingen, de buurt het onderwijs en de zorg, kunnen zij ook in de toekomst hun belangrijke functie in de samenleving blijven vervullen. Als we elkaar hierbij helpen, wordt het zeker weer leuk langs de lijn!

Auteur: Jack Opgenoord - Directeur

 

Twitter: @opgenoord

Klik hier voor mijn volledige profiel

Contactpersoon

Jack Opgenoord - Directeur neem gelijk contact met mij op VIA:

046 - 477 05 90

mail: j.opgenoord@huisvoordesport.org

WILT U FACTS & FIGURES OVER
SPORT EN BEWEGEN IN LIMBURG?

WIJ HEBBEN ALLES VOOR U OP EEN RIJTJE GEZET.

zie alle facts

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory