U zoekt op {{ keyword }}:

Investeer en bouw mee aan sport

Scoor met sport!

Sport verenigt. Sport inspireert. Onze Nederlandse sportinfrastructuur en verenigingscultuur is uniek in de wereld en is het fundament voor onze samenleving en het succes van de Nederlandse topsport. 
 
Limburg is één van de acht provincies die structureel investeert in sport en bewegen. Dat is belangrijk, omdat sport veel voor onze samenleving betekent. Sport geeft plezier – door zelf te sporten of door te genieten van andere sporters – maar er is meer, veel meer. Sport verbindt, is goed voor de economie, draagt bij aan de volksgezondheid, brengt ons dichter bij de natuur, vergemakkelijkt de integratie van mensen met een beperking of integratieachterstand en is bovenal gezellig.
 
Uniek sportecosysteem
Limburg heeft de voorbije jaren in een unieke sportinfrastructuur geïnvesteerd. Een zogenaamd sportecosysteem bestaand uit een actief netwerk van instellingen en organisaties uit de sport, het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de overheid. Zij werken op tal van knooppunten ambitieus, innovatief, creatief en resultaatgericht samen om ‘topsport en talentontwikkeling’ te realiseren. Hiermee levert Limburg een bijdrage aan de Top10-ambitie van Nederland. Het Topsport Expertise & Innovatie Centrum met zijn hoogwaardige expertise is erkend als landelijk Sport Innovator Centre.

Nationaal Sportakkoord
Er is echter ook een keerzijde; de klassieke sportvereniging staat onder druk, sportaccommodaties staan vaak leeg, de tablet wint van het buitenspelen én er zijn groepen mensen die nooit sporten of bewegen. Om deze problematiek aan te pakken, presenteerde het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport samen met gemeenten, provincies, sportbonden, provinciale sportorganisaties, het bedrijfsleven, maatschappelijke middenveldorganisaties en de sportverenigingen in juni van dit jaar het Nationaal Sportakkoord.
 
Samenwerking
Alleen door gerichte samenwerking kunnen we het verschil maken en komen tot structurele provinciale, regionale en lokale sportakkoorden. Afgelopen jaar hebben Huis voor de Sport Limburg en Topsport Limburg de handen ineengeslagen. Dat heeft geleid tot een intensievere samenwerking onder een gezamenlijke Raad van Toezicht. Hierdoor zijn we nog beter in staat om samen met de Limburgse Sporttakplatforms Cycling, Running, Paardensport, Handbal, Triatlon en diverse kanssporten, invulling te geven aan de ambities en vraagstukken van onze Limburgse samenleving.
 
Investeer en bouw mee 
Om deze ingeslagen weg ook na de provinciale verkiezingen van 2019 te vervolgen, biedt het informatieboekje 'Investeer en bouw mee aan sport!' van NOC*NSF u een aantal ideeën om verder te bouwen aan het succes van sport en bewegen én aan positieve gezondheid in Limburg. Ook het Nationaal Sportakkoord, waarvan u de hoofdpunten in het inspiratieboekje terugvindt, biedt u ongetwijfeld input voor uw programma.

/

 

Lees hier met welke 6 punten u kunt scoren in uw verkiezingsprogramma

 

 

Auteur: -

 

Klik hier voor mijn volledige profiel

Contactpersoon

- neem gelijk contact met mij op VIA:

mail:

WILT U FACTS & FIGURES OVER
SPORT EN BEWEGEN IN LIMBURG?

WIJ HEBBEN ALLES VOOR U OP EEN RIJTJE GEZET.

zie alle facts

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory