U zoekt op {{ keyword }}:

Ga aan de slag met een lokaal sportakkoord

In deze periode, zo na de gemeenteraadsverkiezingen, wordt er weer volop gewerkt aan de lokale coalities en het vormen van nieuwe colleges. In het nieuwe collegeprogramma mag de verbindende kracht van sport en bewegen uiteraard niet in ontbreken.

 

Landelijk sportakkoord

Eind 2017 heeft minister Bruins van Medische Zorg en Sport aangekondigd om een sportakkoord op te stellen. Met dit sportakkoord wil het kabinet ‘de organisatie en financiering van de sport toekomstbestendig maken’. Om die reden trekt de minister 10 miljoen extra uit voor de versterking van de sportsector, 10 miljoen extra voor de topsport en 5 miljoen voor de organisatie van grote sportevenementen in Nederland. De vastgestelde nieuwe beweegrichtlijnen dienen uiteraard als input voor het sportakkoord.

 

Inmiddels zijn verschillende partijen, waaronder Sportkracht12 (het landelijk dekkend netwerk van 12 provinciale sportorganisaties waar Huis voor de Sport Limburg deel van uitmaakt), aangeschoven om samen met de minister de inhoud van het sportakkoord te bespreken. Het proces verloopt voorspoedig en de minister is voornemens om voor de zomer de hoofdlijnen van het Sportakkoord vast te leggen. Het sportakkoord wordt hierbij afgestemd met het eveneens in voorbereiding zijnde landelijke preventieakkoord. Het preventieakkoord is gericht op gezond leven en bewuste keuzes maken op het gebied van gezondheid en welzijn. Sport en bewegen is een onmisbaar onderdeel in het preventieakkoord.

 

De Nederlandse Sportraad heeft onlangs advies uitgebracht over het voorlopige sportakkoord. Het sportakkoord zet een proces in gang om partnerships te smeden tussen sportsector, overheden en bedrijven én om op zowel landelijk als regionaal niveau afspraken te maken om de waarde van sport en bewegen voor de samenleving te vergroten. Het sportakkoord zal de opmaat zijn om de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van sport en bewegen te borgen. Aangezien het fundament van deze taken en verantwoordelijkheden in de lokale gemeenschappen ligt, mag en kan sport en bewegen zeker niet ontbreken in de lokale sportakkoorden.

 

Aan de slag met een lokaal sportakkoord

Wil je aan de slag met een lokaal sportakkoord waarin jouw gemeente

 • buurtsportcoaches effectief verbindt aan onderwijs, zorg en sportverenigingen,
 • een creatieve verbinding wilt leggen tussen sport en bewegen en het sociaal domein,
 • het bedrijfsleven een rol geeft in de sport,
 • ontschotting aan wilt pakken,
 • sportaccommodaties en -verenigingen wilt versterken,
 • vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten (Jeugdsportfonds),
 • een actieve en gezonde leefstijl wilt stimuleren (Jongeren op Gezond Gewicht)

 

Bovenstaande punten resulteren in:

 • professionele ondersteuning van (vrijwilligers en kader bij) sportverenigingen,
 • toekomstbestendige sportverenigingen als ontmoetingsplek die zorgt voor sociale cohesie en participatie vanuit de gemeenschap,
 • anders verenigen in Open Clubs,
 • Onderstrepen van de maatschappelijke rol én opbrengst van sport en bewegen (als partner en middel in het sociaal domein),
 • lagere zorgkosten, re-integratie, onderdeel in het behandelplan bij jeugdzorg,
 • vitale, blije, gelukkige en gezonde inwoners.

 

In onze optiek onmisbare, essentiële en belangrijke punten en resultaten die in elk lokaal sportakkoord zeker niet mogen ontbreken. Laat ons weten als je er in jouw gemeente mee aan de slag wil!

Auteur: Joris Baur - Adviseur Sport en Bewegen

 

Klik hier voor mijn volledige profiel

Contactpersoon

Joris Baur - Adviseur Sport en Bewegen neem gelijk contact met mij op VIA:

06-31044931

mail: j.baur@huisvoordesport.org

WILT U FACTS & FIGURES OVER
SPORT EN BEWEGEN IN LIMBURG?

WIJ HEBBEN ALLES VOOR U OP EEN RIJTJE GEZET.

zie alle facts

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory