U zoekt op {{ keyword }}:

Masterclass Governance voor Goed Sportbestuur

Op maandag 4 juni 2018 organiseren Huis voor de Sport Limburg en Topsport Limburg in samenwerking met Maastricht University en Supervisie Limburg een masterclass voor toezichthouders, bestuurders en directeuren over de principes en uitgangspunten van Good Governance in de georganiseerde sport.


Net als andere sectoren bevinden de sportbonden zich in een dynamische en snel veranderende wereld. Dit vereist een andere wijze van toezichthouden en besturen en noopt tot meer professionalisme in de ruimste zin van het woord. Transparantie, verantwoording, maatschappelijk belang, stakeholders etc. zijn sleutelwoorden in een nieuwe vorm van toezichthouden en besturen.


Wat verstaan we nu precies onder “Goed Sportbestuur”? Hoe wegen we alle belangen tussen de stakeholders zorgvuldig af? Hoe meet je maatschappelijk belang? Wat verstaan we onder “Integraal Toezicht”? Hoe vervult de Raad van Toezicht resp. Bestuur haar werkgeversrol? Hoe zwaar moet je tillen aan risico’s en aansprakelijkheden? Wat is de cultuur in de eigen organisatie? Wat is het juiste bestuursmodel? Hoe houd je toezicht op samenwerkingsverbanden?
Deze en andere thema’s worden interactief besproken tijdens deze masterclass. We zoeken zoveel mogelijk aansluiting bij de aanbevelingen die NOC*NSF enkele jaren geleden gepubliceerd heeft over “Goed Sportbestuur”, en het recent door minister Bruno Bruins aangekondigde Sportakkoord. Van belang daarbij is een goede verbinding te zoeken tussen Breedtesport en Topsport. Huis voor de Sport Limburg en Topsport Limburg zijn overtuigd van de meerwaarde voor elk bestuurslid van iedere sport gerelateerde organisatie, en bevelen deze masterclass daarom van harte aan!

 

Masterclass : Governance voor Goed Sportbestuur

Datum : maandag 4 juni 2018, 14.30 – 18.00 uur

Locatie : Sportzone Sittard


De masterclass wordt verzorgd door de heer Hans Hoek. Hans is verbonden aan C3 Adviseurs en Managers te Leusden. Hij adviseert en begeleidt bestuurders en toezichthouders over governance vraagstukken. Daarnaast wordt hij regelmatig ingeschakeld om raden van toezicht te evalueren. Hans geeft tijdens de masterclass inzicht in de principes van “Good Governance” en de ontwikkelingen daarvan. Ook zoomt hij in op de parallellen die er zijn met de diverse overige Governance Codes in Nederland.


Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De masterclass is tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.


De kosten bedragen € 375,- (vrij van BTW). De masterclass valt onder het ‘Permanente Educatie’ curriculum van Maastricht University en levert 3 PE-punten op. Elke deelnemer ontvangt na afloop een certificaat van deelname.
Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen, dus aarzel niet en meldt u vandaag nog aan via deze link.

Auteur: Jack Opgenoord - Directeur

 

Twitter: @opgenoord

Klik hier voor mijn volledige profiel

Contactpersoon

Jack Opgenoord - Directeur neem gelijk contact met mij op VIA:

046 - 477 05 90

mail: j.opgenoord@huisvoordesport.org

WILT U FACTS & FIGURES OVER
SPORT EN BEWEGEN IN LIMBURG?

WIJ HEBBEN ALLES VOOR U OP EEN RIJTJE GEZET.

zie alle facts

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory