U zoekt op {{ keyword }}:

Meer focus op speerpunt-, kern- en kanssporten in Limburg door sporttakplatforms

Provinciale focus op sport begint bij de sport zelf.

“De verantwoordelijkheid van de ontwikkeling van een sport ligt bij de sporttak zelf.” Deze mening is de Provincie Limburg toegedaan en heeft dit in haar uitvoeringsprogramma sport opgenomen. Maar hoe wordt dit eigenlijk georganiseerd in Limburg?

 

 Er zijn drie niveaus van sporttakken die financieel ondersteund worden door de Provincie Limburg. Deze drie niveaus worden speerpunt-, kern- en kanssporten genoemd. Deze sporten verenigen zich in zogenaamde sporttakplatforms en vertegenwoordigen de totale sporttak in Limburg. Dit platform dient vervolgens één gezamenlijke provinciale ondersteuningsaanvraag in bij de provincie Limburg.

 

Over welke sporten gaat het eigenlijk?

De speerpuntsporten van de Provincie zijn de wieler- en de paardensport. De kernsporten zijn triathlon, handbal en atletiek & running. De kanssporten zijn basketbal, volleybal, tafeltennis, turnen, judo, meisjesvoetbal en handboogschieten. De afgelopen jaren is in de verschillende sporttakken hard gewerkt om deze platforms op te richten, inmiddels zijn zij bekend als:

 • Limburg Cycling
 • Limburg Paardensport
 • Platform Triathlon Limburg (NTB)
 • Limburg Handbal 2.0
 • Atletiek en Running Limburg
 • Basketbal Promotie Limburg
 • Judo Talent-Ontwikkeling Limburg (JTOL)
 • Handboogplatform Stipoh (Stichting Promotie & Ontwikkeling Handboogsport)
 • Platform Turnen Limburg
 • NeVoBo, Nederlandse Volleybal Bond
 • KNVB, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

 

Het is belangrijk dat het platform breed draagvlak heeft bij de stakeholders van de betreffende sporttak, zoals (sport)bonden, verenigingen, evenementorganisatoren en/of de overheid. Draagvlak kan ontstaan door samen met (een afvaardiging van) deze stakeholders een sporttakplan te maken. Het sporttakplan beschrijft de visie op welke wijze de breedtesport, talentontwikkeling, topsport, evenementen en accommodaties van de betreffende sporttak versterkt zullen worden.

 

Wat doet Huis voor de Sport Limburg?

Wij ondersteunen deze platforms op het gebied van bestuurlijke organisatie, het sporttakplan, (financiële) administratie, monitoring en huisvesting. Daarnaast adviseren wij de platforms over het opstellen van de doelen en resultaten en neemt hen mee in de ontwikkeling van het Limburgse sportlandschap. Voor topsport- en talentontwikkeling werken de sporttakplatforms nauw samen met onze collega's van Topsport Limburg.

 

Met grote regelmaat brengen wij de speerpunt- en kernsporten bij elkaar om good practices uit te wisselen en sporttakoverstijgend ervaring op te doen. Deze uitwisseling heeft ertoe geleid dat een aantal van de sporttakplatforms zich fysiek hebben gevestigd binnen de muren van Huis voor de Sport Limburg om nog intensiever met elkaar samen te werken. Strong alone, unstoppable together!

Auteur: Ruben Smits - Manager Sportondersteuning

 

Klik hier voor mijn volledige profiel

Contactpersoon

Ruben Smits - Manager Sportondersteuning neem gelijk contact met mij op VIA:

06 - 19532546

mail: r.smits@huisvoordesport.org

WILT U FACTS & FIGURES OVER
SPORT EN BEWEGEN IN LIMBURG?

WIJ HEBBEN ALLES VOOR U OP EEN RIJTJE GEZET.

zie alle facts

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory