U zoekt op {{ keyword }}:

Sport en bewegen in Limburgse verkiezingsprogramma’s

Huis voor de Sport Limburg heeft onderzoek gedaan naar de aandacht voor én het belang van het verenigingsleven, vitaliteit en sport en bewegen in relatie tot de verkiezingsprogramma’s van de Limburgse politieke partijen. Uit de steekproef onder 108 politieke partijen van 18 Limburgse gemeenten (inclusief de grote steden) blijkt dat ongeveer de helft van de politieke partijen sport en bewegen een plek geeft in zijn of haar programma. In bijna driekwart van de onderzochte verkiezingsprogramma’s is opgenomen dat versterken van het verenigingsleven én investeren in sport en bewegen de leefbaarheid en sociale cohesie in dorpen en steden verbetert.

 

Gemeenten zijn vaak eigenaar van sportaccommodaties in de steden en dorpen. Logisch dus dat het sportaccommodatiebeleid een belangrijk thema is voor veel partijen. Het behouden van dorpsaccommodaties, het verduurzamen van sportaccommodaties en het centraliseren van accommodaties zorgen vaak voor verdeeldheid (bij politieke partijen) in gemeenten. De open club gedachte wordt door een kwart van de politieke partijen omarmt. Deze partijen stimuleren samenwerken en multifunctionele sportomgevingen en -parken.

 

Sport en bewegen inzetten als middel in het sociale domein is in 91% van de verkiezingsprogramma’s opgenomen. Dit is een enorme opmars. Hoe dat moet gebeuren, is vaak nog wat onduidelijk. Specifiek wordt in 20% van de gevallen geschreven over investeren in de gehandicaptensport. 14% schrijft over de belangrijke rol die het Jeugdsportfonds vervult als het gaat over kinderen in een kansarme situatie toch te kunnen laten sporten. De relatieve nieuwkomer ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG) wordt in 5% genoemd. Slechts 10% van de politieke partijen benoemd ‘bewegen voor  senioren’ specifiek. Opmerkelijk in een sterk vergrijzende samenleving. Een impuls geven aan de vakleerkrachten in het beweegonderwijs op basis- en voortgezet onderwijs wil 25% van de politieke partijen.

 

33% van de politieke partijen ziet kansen voor sporten in de openbare ruimten in parken, buitengebieden en wil investeren in meer fiets- en wandelpaden. Een kwart van de politieke partijen wil investeren in sportevenementen, waar ook Limburgse topsporters en talenten kunnen excelleren.

 

Enkele bijzonderheden uit de verkiezingsprogramma’s:

  • In 25% van de programma’s is ondersteuning op het gebied van topsport-, talentontwikkeling en de organisatie van sportevenementen (top- en breedtesport) opgenomen.
  • Een groot deel van de politieke partijen in Venlo spreekt zich uit voor de steun aan VVV.
  • Er is een tendens te bespeuren dat politieke partijen sturen op meer samenwerking, een toename van multifunctionele sportparken en programmeringen waarbij (sport)verenigingen samen gaan werken met zorg, onderwijs en de wijk.
  • Zwembaden en schoolzwemmen zijn vooral een issue in Sittard-Geleen, Parkstad gemeenten en in Echt-Susteren.
  • Buurtsportcoaches worden veelvuldig genoemd als motor achter sportstimulering in gemeenten. Zij doen belangrijk en inmiddels onmisbaar werk.
  • In de gemeenten met een (ambitie voor) een Sportzone zie je hier weinig over terug in de verkiezingsprogramma’s.
  • In Maastricht valt op dat diverse partijen zich sterk maken voor de verbetering van beweegonderwijs en de terugkeer van de vakleerkracht in het onderwijs. In de rest van Limburg is er maar in 25% van de partijprogramma’s over geschreven.
  • Met name lokale partijen maken zich sterk voor seniorensport.Auteur: Jack Opgenoord - Directeur

 

Twitter: @opgenoord

Klik hier voor mijn volledige profiel

Contactpersoon

Jack Opgenoord - Directeur neem gelijk contact met mij op VIA:

046 - 477 05 90

mail: j.opgenoord@huisvoordesport.org

WILT U FACTS & FIGURES OVER
SPORT EN BEWEGEN IN LIMBURG?

WIJ HEBBEN ALLES VOOR U OP EEN RIJTJE GEZET.

zie alle facts

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory