U zoekt op {{ keyword }}:

Nationaal Sportakkoord

Sport moet vooral weer leuk worden

Sport in Nederland moet vooral weer leuk worden! Dat is de kern van het nationaal sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ dat minister Bruno Bruins van VWS vrijdag 29 juni jl. presenteerde. Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven: jong, oud, met of zonder beperking en ongeacht de sociale positie. Daarom is het nodig om de komende jaren te investeren in sportaccommodaties, buitenruimte en vooral in het versterken van een sportprogrammering door een breed palet van diverse sport- en beweegaanbieders.

Auteur: Jack Opgenoord - Directeur

 

Twitter: @opgenoord

Klik hier voor mijn volledige profiel

Samen investeren
Met het sportakkoord is er eindelijk erkenning voor de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen. Participatie, arbeidsproductiviteit, gezondheid, sociale cohesie, recreatie, toerisme, nationale trots en meedoen: allemaal zaken die bijdragen aan een vitale samenleving. Dit is allang niet meer de taak van de overheid en sportverenigingen alleen. Het sportakkoord is niet voor niets door een groot aantal verschillende partijen gesloten. Het akkoord roept op om menskracht en middelen te bundelen en samen te investeren in de uitvoering van onderstaande programma’s:

 

 • Inclusief sport en bewegen
  Iedere Nederlander moet een leven lang kunnen sporten en bewegen, belemmeringen worden daarom weggenomen. Er komen meer buurtsportcoaches die sporters bij kunnen staan.
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  Spelen en bewegen is niet meer zo vanzelfsprekend voor kinderen. Daarom is het nodig de motorische vaardigheden van kinderen te verbeteren. Beweegprogramma’s voor kinderen onder de zes jaar dragen daaraan bij.
 • Duurzame Sportinfrastructuur
  We willen in Nederland kunnen beschikken over een goed werkende en duurzame sportinfrastructuur. Daarom komt er een subsidieregeling voor verenigingen.
 • Vitale aanbieders
  We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken. Verenigingen krijgen ondersteuning bij het opzetten van hun integriteitbeleid, zodat sport leuk en veilig is en blijft op en om de sportvelden.
 • Positieve Sportcultuur
  Sporten moet leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn. Daarom zorgen we er met elkaar voor dat vrijwilligerswerk in de sport aantrekkelijker wordt door de onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 1500 naar € 1700 te verhogen.

Trots
Wij zijn er trots op dat Huis voor de Sport Limburg, als een van de 12 provinciale sportorganisaties verenigd in Sportkracht 12, een bijdrage aan dit unieke sportakkoord mocht leveren. Het fundament is gelegd en de komende maanden wordt er volop aan het uitvoeringsprogramma gewerkt. Hier liggen ook volop kansen voor Limburgse provinciale, regionale en lokale sportakkoorden. Samen met VSG, NOC*NSF, Topsport Limburg en de Provincie informeren we u graag over de ontwikkeling van uw eigen sportakkoorden. Waar mogelijk helpen we u natuurlijk ook!

 

Jack Opgenoord
Directeur

Contactpersoon

Jack Opgenoord - Directeur neem gelijk contact met mij op VIA:

046 - 477 05 90

mail: j.opgenoord@huisvoordesport.org

WILT U FACTS & FIGURES OVER
SPORT EN BEWEGEN IN LIMBURG?

WIJ HEBBEN ALLES VOOR U OP EEN RIJTJE GEZET.

zie alle facts

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory