Samen met de Provincie Limburg en Topsport Limburg werken wij aan één loketfunctie onder de werktitel ‘Limburg Sport en Bewegen’. Doel hiervan is om de overige door de Provincie gesubsidieerde organisaties te faciliteren en ondersteunen. Dit zijn de sporttakplatforms Limburg Cycling, Limburg Atletiek en Running, Limburg Handbal, Limburg Paardensport, Limburg Triatlon, het Jeugdfonds Sport en Bijzonder in Beweging. Samen vormen wij een groot Limburgs netwerk Sport en Bewegen.

De gezamenlijke Raad van Toezicht volgt de gedragscode en governance in de sport. Leden hebben een zittingsperiode van 4 jaar met een mogelijke herbenoemingstermijn van 4 jaar. De RvT vergadert minimaal vier keer per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden:

  • de heer Luc Winants, voorzitter
  • de heer Cees van Prooijen, vice-voorzitter
  • mevrouw Susanne Habets
  • de heer Ward Vijgen
  • de heer Lou Harings
  • de heer Wim Feijen
  • mevrouw Sigrid de Bruijn

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief