Onze Raad van Toezicht volgt de gedragscode en governance in de sport. Leden hebben een zittingsperiode van 4 jaar met een mogelijke herbenoemingstermijn van 4 jaar. De RvT vergadert minimaal vier keer per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Bob Vostermans | voorzitter, remuneratiecommissie en governance
Burgemeester gemeente Beesel

Yvonne Sanders – van Arendonk | portefeuille HRM, sport en onderwijs, vicevoorzitter en remuneratiecommissie
Campusdirecteur Blariacum College Venlo

Theo van Kessel | portefeuille top- en breedtesport en financiële commissie
Managing Director New Business Development and Alliances APG Heerlen

Rob van Kan | portefeuille sport, juridische zaken en kennis & innovatie
Hoofddirecteur Dataservice, Research & Innovatie en Vestigingsdirecteur CBS Heerlen

Sigrid de Bruijn-Péters | portefeuille financiën en financiële commissie
Bedrijfseconoom, Studentendecaan Maastricht University

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief