Met het provinciale beleidskader sport zet de Provincie Limburg een aantal accenten op het gebied van sport en bewegen in Limburg. Dit in een actief netwerk met vele partners als sporttakplatforms, gemeenten, de Rijksoverheid, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere (sport)organisaties. De speerpunten van provinciaal sportbeleid zijn sporttakplatforms, sportzones, talentontwikkeling, gehandicaptensport en evenementen.   Als kennis-, advies- en netwerkorganisatie op het gebied van sport, bewegen en gezondheid ondersteunen we Provincie Limburg bij het creëren van randvoorwaarden voor een divers sport- en beweegaanbod en dan met name met de ontwikkeling van een duurzame sportinfrastructuur in Limburg.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief