Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling heeft een andere focus gekregen en er is meer budget beschikbaar gekomen. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. Om het informeren, kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken letterlijk “dichterbij” het uitvoeringsveld van de buurtsportcoaches te laten plaatsvinden, worden jaarlijks in de periode van maart/april tot en met juni in de 27 VSG-regio’s regionale bijeenkomsten gehouden.

Doel bijeenkomsten
Doel van de bijeenkomsten is om je te informeren over landelijke ontwikkelingen zoals het ondersteuningsplan Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), de nieuwe monitor BRC en de relatie met het Sportakkoord. Daarnaast staat kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal.

Doelgroep
Iedereen die betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, de buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Data in Limburg

  • 17 juni Zuid-Limburg
  • 20 juni Midden-Limburg
  • 25 juni Noord-Limburg

Meer data en info

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief