In het Maastrichts Sportakkoord formuleren zij hun gezamenlijke dromen voor de stad en spreken wij af hoe we deze ambities lokaal waar gaan maken. Zo zetten wij sport en bewegen nog beter op de kaart in Maastricht.

Adviseur Lokale Sport Maastricht

Elke gemeente met een sportakkoord krijgt vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord. Cristan Segers, senior adviseur bij Huis voor de Sport Limburg is de Lokale Sport adviseur van Maastricht.

Als Adviseur Lokale Sport in de gemeente Maastricht adviseert zij sportverenigingen uit Maastricht. Bij de vorming van het lokale Sportakkoord helpt zij lokale sportaanbieders, zoals verenigingen, om hun ambities een plek te geven in het akkoord. Daarnaast ondersteunt ze verenigingen bij de uitvoering van het akkoord.

“Het sportakkoord biedt kansen om iedereen in beweging te krijgen in Maastricht. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk verenigingen en organisaties meedenken om het mee invulling te geven.”

Bert Jongen, wethouder Sport

Alles over het sportakkoord Maastricht?

Klik hier

Voor wie

In het Maastrichtse Sportakkoord worden de lokale ambities omtrent sport en bewegen in de stad geformuleerd. Het is dan ook van groot belang dat zoveel mogelijk partijen de handen ineenslaan om samen te komen tot een lokaal sportakkoord. Relevante partners zijn:

Sportverenigingen:

  • Commerciële sportaanbieders
  • Evenementenorganisatoren
  • Instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg
  • Het bedrijfsleven
  • De gemeente

Het is niet vrijblijvend voor organisaties om deel te nemen aan het lokale sportakkoord. Elke organisatie die meedoet aan het lokale sportakkoord committeert zich aan de gedeelde doelstellingen en tekent daarnaast voor de concrete initiatieven en samenwerking waarover zij afspraken maakt.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief