De Minister voor Medische Zorg stelt 44,5 miljoen euro beschikbaar om amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen schade hebben geleden, tegemoet te komen. 

Samengevat komt deze zogeheten TASO-regeling hierop neer:

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden door de coronamaatregelen.
  • Een amateursportorganisatie kan 1x in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel van 1 maart tot 31 mei en 1x van 1 juni tot 31 augustus.
  • De minister keurt de aanvraag af als de aanvrager al een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.
  • Bij deze doorlopende lasten mogen geen huurlasten zitten en de vereniging mag geen gebruik gemaakt hebben van de TOGS-regeling.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager en bedraagt:

Doorlopende lasten Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 501 t/m € 1.500 € 1.500
€ 1.501 t/m € 2.500 € 2.500
€ 2.501 t/m € 3.999 € 3.500

Bij overschrijding van de 44,5 miljoen euro, loot het ministerie onder de volledig ingediende aanvragen wie in aanmerking komt voor tegemoetkoming.

Aanvragen

De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend in de periode van 22 september 2020 tot en met 11 oktober 2020. De aanvraagtermijn is inmiddels verstreken.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief