In eerdere columns en publicaties heb ik al vaker aangegeven dat de vraag van verenigingen naar samenwerking toeneemt. Bij gemeenten wordt de noodzaak van clustering van accommodaties groter. De coronacrisis versnelt beide ontwikkelingen.

Samenwerking 

Al sinds jaar en dag stimuleert Huis voor de Sport Limburg de samenwerking tussen en met verenigingen. Ooit begonnen we met de thema’s vereniging van de toekomstOpen Club’ en ‘anders verenigen. Nu maken we een uitstap naar het ‘coöperatieve model. Hoewel dit model geen voorwaarde is voor een samenwerking tussen partijen is er steeds meer interesse in de coöperatie als samenwerkingsvorm voor verenigingen. Inmiddels hebben we drie coöperaties tussen diverse (sport)verenigingen in de gemeenten Heerlen, Gemert-Bakel en Belfeld bij de oprichting ondersteundDoor samen te werken in een coöperatie kunnen de verenigingen kosten besparen op in en aankopen. Ook op het gebied van onderhoud biedt de samenwerking voordelen. De volgende stap naar gezamenlijke doelgroepenprogramma’s is daarbij een heel logische. 

Voordelen coöperatieve vorm 

Huis voor de Sport Limburg brengt verenigingen met elkaar in contact. Door de wensen, doelen en uitdagingen van verenigingen op tafel te leggen, blijkt vaak dat samenwerking tussen die verenigingen uitkomst biedt voor hun vraagstukkenMaar waarom is de coöperatie zo geschikt voor samenwerking? Verenigingen kunnen tenslotte ook een stichting voor de gezamenlijke doelen  oprichten. Het voordeel van een coöperatie is dat je als eigen entiteit (lokale vereniging) aan een groter geheel (de coöperatie) kunt deelnemen. En veel verenigingen willen graag hun zeggenschap en eigen identiteit behoudenDe coöperatie geeft de deelnemende verenigingen een gevoel van eigenaarschap en autonomie. De zelfstandige verenigingen zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie en bepalen hierdoor samen wat er gebeurt, waardoor lokale belangen geborgd blijven.  

Betrokkenheid lokale overheid 

Gemeenten zijn vaak onbekend met de coöperatie als mogelijke oplossing voor toekomstbestendig verenigen. Wanneer zij bij het oprichtingsproces van deze nieuwe samenwerkingsverbanden worden betrokken, reageren zij enthousiast en pakken zij vaak een faciliterende rol op in dit proces. Zo blijft ook het contact met lokale overheden gewaarborgd. 

Partners 

Deze coöperatieve aanpak is niet onopgemerkt gebleven. Zo heeft de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) een artikel gewijd in de rubriek FrontrunnersDe komende periode gaan we met bureau Imagro aan de slag om het coöperatieve model verder vorm te geven. Samen met de NCR, Rabobank (via het Rabo Club Support programmaen andere professionals hebben we partners die meedenken in deze belangrijke ontwikkeling. We houden jullie op de hoogte! 

 

Jack Opgenoord 

Directeur 

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief