U zoekt op {{ keyword }}:

Over ons

De samenleving verandert: door vergrijzing, krimp en andere sport- en beweegbehoeften veranderen ook de eisen die aan sportverenigingen en accommodaties worden gesteld. Huis voor de Sport Limburg helpt overheden, verenigingen en andere sportorganisaties oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken en een divers sport- en beweegaanbod te creëren.

 

"Zoveel mogelijk mensen in Limburg in beweging krijgen en houden!"

Huis voor de Sport Limburg wil zoveel mogelijk mensen in Limburg aan het sporten en bewegen krijgen en houden. Als provinciale sportorganisatie voeren wij diverse steunfunctietaken uit in opdracht van én in nauwe samenwerking met Provincie Limburg en andere stakeholders. Naast de steunfunctietaken hebben onze werkzaamheden een sterk innovatief karakter: met advies, coaching en begeleiding helpen we gemeenten, verenigingen en andere sportorganisaties oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken en een divers sport- en beweegaanbod te creëren.

 

Samenwerken
Om optimaal te kunnen adviseren en ondersteunen werken we samen met partijen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Denk hierbij aan partijen als Kenniscentrum Sport, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF, Topsport Limburg, gemeenten, onderwijsinstellingen, sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en de toeristisch-recreatieve sector.

 

Onze kracht
Onze kracht ligt in het verbinden van mensen en organisaties en zo processen in beweging te brengen. Doordat we zelf met beide voeten in de Limburgse samenleving staan, weten we wat er speelt en kunnen we hier onze aanpak op afstemmen.

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory