Het bruist weer van de Positieve Gezondheid in Limburg! Gelukkig maar want de provincie scoort relatief laag als het gaat om gezondheid en participatie. Er is vergrijzing, er zijn relatief veel chronisch zieken en de arbeidsparticipatie blijft achter. Een trendbreuk is nodig om de gezondheid, het welzijn en de participatie van de Limburgers te vergroten.

Inspireren, aanjagen en verbinden
Om het tij te keren, nam de provincie in 2017 Positieve Gezondheid als uitgangspunt voor het realiseren van de Sociale Agenda 2025. Hierbij ligt het accent op inspireren, aanjagen en verbinden. Een groep organisaties en overheden werkt inmiddels hard om de achterstanden van Zuid-Limburg op het gebied van gezondheid en participatie in te lopen, zodat we aan de volgende generaties een betere en gezondere regio kunnen overdragen.

Focus, gezamenlijke keuzes en samenwerking
Om te zorgen dat die Zuid-Limburgse trendbreuk er komt, organiseerden de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, de GGD en een groot aantal organisaties vorige week een regionale raadsconferentie. Conclusie van de avond was dat alleen focus, gezamenlijke keuzes en intensieve samenwerking tot een trendbreuk kunnen leiden.

Dagelijks 1 uur bewegen 
We zijn ervan overtuigd dat sport, bewegen en vitaliteit een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond Limburg. Daarom vinden we sporten en bewegen op de basisschool zo belangrijk. Met de gezamenlijke expertise van partnerorganisaties JOGG, Jeugdfonds Sport en de gemeentelijke sportafdelingen, is onder andere ons doel om dagelijks 1 uur bewegen op en rondom school te realiseren.

Jack Opgenoord
Directeur Huis voor de Sport Limburg

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief