Eind november publiceerde de Nederlandse Sportraad het advies ‘De opstelling op het speelveld’. Hun stelling is dat sport (topsport, breedtesport en bewegen) een publieke voorziening moet zijn en dient te worden vastgelegd in een stelselwet. Net zoals de wet op de Jeugdzorg of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarmee wordt sport en bewegen bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Het document sluit naadloos aan op mijn persoonlijke visie: ‘een vitale en energieke bevolking is de basis voor een succesvolle samenleving en florerende economie’. Sport en bewegen draagt daar in mijn optiek ongelooflijk veel aan bij. Maar, is het eenvoudig om die vitale en energieke bevolking te realiseren?

Nee, dat is zeker niet eenvoudig. Om dat te realiseren, zal de huidige sportinfrastructuur moeten veranderen. De cijfers spreken voor zich, namelijk slechts 50% van de Nederlandse bevolking sport. Hiervan sport 24% ongeorganiseerd, 12% binnen de sportvereniging, 9% is lid bij een fitnesscentrum en 6% beweegt op evenementen en andere commerciële activiteiten. En wist u trouwens dat er € 5,7 miljard omgaat in de sport en dat de helft daarvan wordt betaald door de sporters zelf, € 2,2 miljard door de gemeenten en slechts 0,3 door het Rijk en de Nederlandse provincies? Waarbij Limburg zich gelukkig mag prijzen met Provincie Limburg die jaarlijks € 5 miljoen in sport en bewegen investeert.

De Nederlandse Sportraad heeft de stelling dat sport alleen maar kan bestaan als andere beleidsvelden erbij betrokken worden. Om sport en bewegen betaalbaar en toegankelijk te maken voor iedereen, is structurele publiek-private samenwerking en financiering hard nodig. Deze factsheet spreekt voor zich.

Over de haalbaarheid op korte termijn mag worden getwist, maar over de ambitie zeker niet. Het lezen is meer dan de moeite waard en ik weet het zeker: je raakt geïnspireerd. Net als ik. Ik nodig je uit om actief de samenwerking tussen verschillende beleidsvelden, verenigingen, in de buurt, onderwijs en sport te stimuleren. Het biedt mogelijkheden en kansen. Zeker in deze tijd! Wil je een keer sparren, laat het me weten. Ik denk graag mee!

Jack Opgenoord
Directeur

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief