Het financieren van duurzame maatregelen is vaak een struikelblok bij het maatschappelijk vastgoed. Ondanks het feit dat het rendement op grotere maatregelen in veel gevallen de investering interessant maakt, zien veel gemeenten, verenigingen en stichtingen de financiering van deze maatregelen als reden om niet over te gaan tot realisatie. Er zijn echter verschillende manieren waarop de benodigde financiering, ook zonder grote voorinvesteringen, rond kan komen. Binnen het programma Verantwoord Verduurzamen helpt Huis voor de Sport Limburg bij het vinden van voldoende financiering voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.

Drie subsidieregelingen op een rij:

1. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)
Sinds begin 2019 is de BOSA-regeling van kracht. Via deze regeling is het mogelijk om een subsidie van maximaal 20% van de investering te krijgen. Als vereniging of stichting is het daarnaast mogelijk om 15% extra subsidie te krijgen voor investering in duurzame maatregelen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer over de regeling.

2. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie, ook van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen, waaronder sportverenigingen en stichtingen. Jaarlijks wordt deze subsidieregeling twee keer opengesteld. Binnen de sport wordt de SDE+ subsidieregeling vooral gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen en is deze enkel gericht op verenigingen en stichtingen met een grootverbruikersaansluiting (> 3x 80 Amp): is een exploitatievergoeding op uw kWh-prijs. Twee keer per jaar kunt u op basis van een aan te schaffen PV-installatie subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie ontvang je over een periode van 15 jaar en ontwikkelt zich met de marktbewegingen in de elektriciteitsprijs mee.

3. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
SWS is een onafhankelijke stichting die actief is in heel Nederland. Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door sportaccommodaties. Daartoe geeft SWS in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd borgstellingen af aan banken. Ook voor duurzaamheidsmaatregelen kan de Stichting een borgstelling afgeven.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief