Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Naast oorzaken die bij de betrokkene zelf liggen, zijn er ook maatschappelijke trends die van invloed (kunnen) zijn. Eenzaamheid is dus niet alleen een individueel probleem, maar heeft ook alles te maken met de inrichting, cultuur en manier van denken in onze huidige samenleving. De een zoekt betekenisvolle relaties met een groot sociaal netwerk. Maar iemand met een drukke baan en uitgebreid sociaal netwerk kan zich ook eenzaam voelen. Naar elkaar omkijken is niet meer vanzelfsprekend. We leven in een tijd waarin bijna iedereen werkt en weinig tijd heeft voor sociale contacten. Mensen die last hebben van eenzaamheid missen een hechte, emotionele band met anderen of hebben minder sociale relaties dan ze wensen. Je bent namelijk pas eenzaam als je het gebrek aan relaties of contacten als negatief ervaart. Dit kun je alleen zelf voelen.

Aandacht voor eenzaamheid

Eenzaamheid geldt voor alle leeftijden. In het bijzonder alleenstaande mannen, vrouwen maar vooral de ouderen. Positief is dat er steeds meer aandacht komt in de strijd tegen eenzaamheid. Zo kennen we de week ‘samen tegen eenzaamheid’ van 21 september tot 1 oktober. Ook zijn er landelijke initiatieven om te komen tot een volwassenen sportfonds om mensen met een kleine beurs toch in staat te stellen om te sporten en op deze wijze aan sociale netwerken deel te nemen. Zelfs het provinciale collegeakkoord van de Provincie Limburg heeft binnen de sociale agenda aandacht voor eenzaamheid net als het deelakkoord inclusief sport en bewegen van het landelijk Sportakkoord.

Georganiseerde sport tegen eenzaamheid

Wij denken dat hier kansen liggen voor de georganiseerde sport om een rol te spelen in de aanpak tegen eenzaamheid. Zo kan de kantine van een sportvereniging de nieuwe (sportieve) ontmoetingsplaats worden voor de hele buurt. Naast een kop koffie kun je deelnemen aan beweeg- en cultuuractiviteiten. Er zijn voorbeelden genoeg. Dat noemen we Anders Verenigen. Wij denken graag met je mee hoe je eenzaamheid kunt aanpakken. Bel of kom eens langs voor een kop koffie dan helpen wij je graag op weg!

Jack Opgenoord
Directeur Huis voor de Sport Limburg

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief