Waarschijnlijk heb je al wel van het lokaal sportakkoord gehoord, maar vraag je je af wat dit voor jouw club betekent. Die vraag krijgen we regelmatig, dus dat leggen we graag uit!

Medio 2018 tekenden het ministerie van VWS, NOC*NSF en tal van andere partners het landelijk sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. In dit akkoord zijn 6 ambities geformuleerd die de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig maken. Zes doelen staan de komende jaren centraal voor iedere Nederlander: fan, vrijwilliger, professional in de sport, topsporter of juist die persoon – jong of oud – die nog helemaal niet met sport en bewegen bezig is.

Vanuit die landelijke ambitie worden gemeenten en lokale partners uitgedaagd om lokaal ook aan de slag te gaan met een sportakkoord. Want als we écht vooruit willen, dan moeten we samenwerken.

Sportformateur

Om een lokaal sportakkoord te sluiten, wijst de gemeente een onafhankelijke sportformateur aan. Huis voor de Sport Limburg vervult in diverse gemeenten de rol van sportformateur. De formateur heeft de taak om gemeenten, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en andere partijen aan tafel te krijgen om samen te praten over de invulling van een lokaal sportakkoord. In dat sportakkoord worden lokale ambities op diverse thema’s (bekijk de thema’s uit landelijk sportakkoord) geformuleerd. Daar blijft het overigens niet bij. Aan die ambities wordt een uitvoeringsprogramma gekoppeld, waarmee die ambitie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. De lokale ambitie en de daarbij behorende acties bepaal je samen! Net als de uitvoer. De gemeente is geen eigenaar van (de uitvoer van) het sportakkoord, maar heeft enkel een aanjagende rol. Voor de uitvoer van acties om de lokale ambitie te realiseren, is er budget beschikbaar gesteld.

De Adviseur Lokale Sport

De Adviseur Lokale Sport staat de komende jaren sportclubs bij in het maken én uitvoeren van het akkoord. In opdracht van NOC*NSF zorgt Huis voor de Sport Limburg ervoor dat in elke gemeente een Adviseur Lokale sport inzetbaar is. Dit doen we uiteraard in overleg met de formateur en gemeente. Het team van Adviseurs Lokale Sport groeit flink en stellen we binnenkort aan je voor.

Hoe praat ik mee over het sportakkoord?

Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen jouw gemeente; o.a. door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken. De Adviseur Lokale Sport helpt jou met kiezen wat voor jouw club goed is.

Informeer bij je gemeente naar de status van het sportakkoord, de sportformateur en de Lokale Adviseur Sport.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief