In veel gemeenten zijn tal van vrijwilligers en (semi-)professionals aan de slag met het lokaal sportakkoord. Ter inspiratie stelden wij enkele vragen aan Harry Peters, voorzitter van het Weerter Sportplatform en Raoul Hoovers, werkgroeplid ‘meer bewegen op en rondom scholen’.

Vijf vragen aan Harry Peters, voorzitter Weerter Sportplatform

1. Hoe ziet de organisatie van het Weerter Sportakkoord eruit?
Op dit moment zijn er meer dan 100 personen betrokken bij het Weerter Sportakkoord. Dat wil zeggen dat zij een actieve rol invullen als speler, aanvoerder of supporter van het sportakkoord. Het bereik van deze groep is uiteraard veel groter. Denk hierbij aan sport- en beweegaanbieders, zorg- en welzijnspartijen, onderwijsinstellingen en andere partijen. De thema’s uit ons Sportakkoord zijn ondergebracht in vier werkgroepen, namelijk:

  1. sport en bewegen voor iedereen
  2. meer bewegen op en rondom scholen
  3. vitale sport- en beweegaanbieders
  4. samenwerken

Elke werkgroep bestaat uit spelers en aanvoerder(s). Voor de coördinatie en organisatie van het Weerter Sportakkoord is een sportplatform ingericht. Hierin wordt een combinatie gemaakt tussen professionals en vrijwilligers. Het sportplatform beheert de ter beschikking gestelde financiële middelen. De aanvoerders van elk thema zitten ook in het sportplatform.

De werkgroepen dienen vóór een viertal vastgestelde momenten per jaar de aanvragen in voor een bijdrage in de door hen voorgestelde projecten. Deze aanvragen worden door het sportplatform beoordeeld op haalbaarheid en mogelijke overlap met andere projecten. Hiervoor is een procedure en zijn criteria opgesteld.

Veel aandacht wordt geschonken aan een het opzetten van een goede interne en externe communicatie. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen uit Weert het sportakkoord en de projecten kennen. En tegelijkertijd ervoor zorgen dat de werkgroepen elkaars projecten kennen.

2. Hoe ziet jouw rol als voorzitter eruit?
De voorzitter moet een onafhankelijke positie innemen. Het is daartoe belangrijk dat de voorzitter geen actieve rol heeft bij een van de deelnemende verenigingen of instellingen. Het is de taak van de voorzitter om de vergaderingen te leiden, toezicht te houden op het verloop van de projecten, mogelijke conflictsituaties te voorkomen c.q. op te lossen.

3. Met welke ambities zijn jullie aan de slag in Weert?
De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. Een groot gedeelte van de bevolking doet aan sport, maar het kan altijd beter. Daartoe is onderlinge afstemming tussen de verenigingen / instellingen nodig. Ook de gemeente speelt hierbij een belangrijke rol. Deze is immers eigenaar van een groot aantal sportaccommodaties.

4. Wat zijn de grootste uitdagingen binnen het Weerter Sportakkoord?
De grootste uitdaging zal zijn om de bevolking te bereiken en meer in beweging te brengen. En tevens het Weerter Sportakkoord als een olievlek over Weert te laten verspreiden.

5. Welke tip heb je voor andere sportakkoorden?
Ga aan de slag! Probeer niet te verzanden in oeverloze besprekingen, maar wees daadkrachtig. En probeer een goede combinatie te maken tussen professionals en vrijwilligers. En nog een oproep aan alle organisatie in Weert e.o. die dit lezen en enthousiast worden om mee te doen. Voel je vooral vrij om contact met ons op te nemen! Stuur een e-mail naar sportakkoord@weert.nl of neem een kijkje op www.weertinbeweging.nl.

Vier vragen aan Raoul Hoovers, speler uit de werkgroep ‘Meer bewegen op en rondom scholen’ en supporter van alle andere thema’s.

1. Wat is voor jouw organisatie de meerwaarde om aan te sluiten bij het Weerter Sportakkoord?
SV Laar hecht waarde aan haar maatschappelijke betrokkenheid. De verbinding en samenwerking met andere verenigingen, scholen, buitenschoolse opvang, gemeente en Punt Welzijn is een enorme verrijking op de contacten die er al zijn. Het sportakkoord faciliteert deze samenwerking. Tegelijkertijd stel ik ook vast dat er ook best wat mogelijk is zonder middelen uit het sportakkoord. Juist in die samenwerking vinden we elkaar, leren we elkaars behoeften en krachten kennen en helpen we elkaar. Dat is wat mij betreft pure winst. Ik ben ervan overtuigd dat het bundelen van onze krachten gaat leiden tot mooie dingen in Weert en omgeving.

2. Wat hoop je over een jaar bereikt te hebben met de werkgroepen?
Ik zit in de werkgroep ‘Meer bewegen op en rondom scholen’. Het ultieme doel is natuurlijk dat we vaststellen dat kinderen en jongeren meer aan het bewegen zijn. Als het kan lekker in de buitenlucht. Hier kunnen we als verenigingen aan bijdragen door samen met scholen en buitenschoolse opvang meer en passend beweegaanbod te creëren. Dit geeft je als vereniging ook de gelegenheid om jezelf te presenteren. Daarnaast denk ik dat er win-win situaties te behalen zijn bij gemeenschappelijke aanschaf én gebruik van materialen. Dit stelt je beter in staat om voor alle betrokken partijen attractief materiaal beschikbaar te hebben en dat nodigt dan hopelijk weer uit tot meer bewegen.

3. Waarom kan je iedereen aanbevelen om mee te doen met het Weerter Sportakkoord?
Het is een mooie gelegenheid om samen met gelijkgestemden iets te betekenen voor Weert. Ik ervaar een aanstekelijk enthousiasme en veel energie om samen dingen voor elkaar te krijgen.  Kortom een leuke manier om je netwerk te verbreden, een ander te helpen en wie weet word je ook zelf nog ergens mee geholpen.

4. Wil je nog iets kwijt?
Probeer dingen niet te groot te maken en juist snel kleine resultaten te boeken. Dat kan makkelijk en geeft veel energie en voldoening. Een voorbeeld: ik hoorde dat er bij scholen en de buitenschoolse opvang behoefte was aan ballen. Nu hadden we bij SV Laar nog een partij ballen liggen die niet meer voldeden, maar nog prima zijn om mee te spelen op een pleintje. Inmiddels heb ik ook mijn collega’s van de Weerter voetbalverenigingen benaderd en al enkele toezeggingen dat ook zij voortaan ballen opzij zullen leggen om te doneren aan dit initiatief. Oftewel er lijkt een structureel initiatief geboren om voetballen een 2de leven te geven op scholen en de buitenschoolse opvang. En dat kost niks!

 

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief