Huis voor de Sport Limburg werkt met de Rabobank Zuid-Limburg Oost samen aan ‘Rabo Versterkt’, een traject van intensieve verenigingsondersteuning. Anoek Wintraecken, Adviseur Marktbewerking, Communicatie & Coöperatie van Rabobank Zuid-Limburg Oost, begeleidt dit traject. We gingen met haar en Maarten van Yperen, projectleider vanuit NOC*NSF in gesprek.

Verenigingsondersteuning door de Rabobank. Wat is dat eigenlijk?

Rabo Versterkt is een traject van intensieve verenigingsondersteuning. Het doel hiervan is verenigingen toekomstbestendig te maken én te houden. Rabobank Centraal Zuid-Limburg heeft als eerste Rabobank in de provincie Limburg dit ondersteuningsprogramma omarmd om op die manier het verenigingsleven de helpende hand te reiken. Voor de verenigingen die een hulpvraag hebben, zoeken wij een verenigingscoach die met de vereniging samen een passend antwoord hierop kan vinden. Onze partners in dit traject zijn NOC*NSF, Huis voor de Sport Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg en de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL). Sinds 1 maart is Rabobank Centraal Zuid-Limburg samengevoegd met Rabobank Parkstad Limburg. Onder de nieuwe naam Rabobank Zuid-Limburg Oost zetten we graag deze manier van ondersteuning voort.

Tof! Wat goed dat jullie dit doen! Maar waarom doet Rabobank dit eigenlijk?

Het vitale verenigingsleven in onze regio draagt in belangrijke mate bij aan een fijne omgeving om te wonen en te recreëren. Rabobank Zuid-Limburg Oost vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de lokale leefomgeving. Daarom bieden wij als aanvulling op sponsoring, Rabo Club Support (de nieuwe naam van de Rabobank Clubkas Campagne) en het Coöperatiefonds het traject Rabo Versterkt aan om sport- en cultuurverenigingen toekomstbestendig te maken én te houden.

Hoeveel trajecten ondersteunen jullie op dit moment in Zuid-Limburg?

In 2018 zijn we met vier sportverenigingen en vijf cultuurverenigingen gestart. Soms is het een hulpvraag van een individuele vereniging, vaak zijn er meerdere verenigingen die samen de Open Club-gedachte aanhangen. Een bijzonder traject vindt plaats in Epen, waar de verenigingen die gebruik maken van gemeenschapshuis ’t Patronaat, elkaar hebben gevonden in het adresseren van hun hulpvraag aan de gemeente. Samen met VKKL zetten de verenigingen stappen om in samenspraak met inwoners, ondernemers en gemeente te komen tot een eigentijds verenigingsgebouw dat voldoet aan de eisen van de moderne tijd.

Waar staan die trajecten nu en wat is het vervolg?

Van de negen trajecten die begin 2018 zijn gestart zijn er zes die een mooie voortgang hebben geboekt. De verenigingen zijn enthousiast over de bijdrage van de verenigingscoaches en de rol van de bank. Dit maakt dat we als Rabobank Zuid-Limburg Oost voornemens zijn om ook voor het uitgebreide werkgebied Rabo Versterkt opnieuw aan te bieden. Succes smaakt naar meer! En die meerwaarde verdient het verenigingsleven. De uitdagingen waarmee het verenigingsleven kampt, zijn niet tijdelijk of eenvoudig op te lossen: er is behoefte aan bestuurders met een visie, behoefte aan vrijwilligers met tijd en altijd behoefte aan financiële middelen om alle activiteiten uit te voeren die worden bedacht.

Wanneer zijn jullie tevreden?

Als Rabobank zijn we tevreden als in samenspraak met de vereniging de hulpvraag is opgepakt. En als er een aanzet is gemaakt tot zelfredzaamheid bij bestuurders en leden van de vereniging, want uitdagingen blijven op hun pad komen.

Welke rol heeft Huis voor de Sport Limburg hierin?

Huis voor de Sport Limburg is allereerst procesbegeleider in het traject van verenigingsondersteuning. We zijn tevreden over de inzet van Joris Baur, die samen met ons Marketing- en Communicatieteam voor een zorgvuldige start van het traject heeft gezorgd. Als eerste bank in Limburg zijn we pilot maar de professionaliteit en flexibiliteit waarmee het Huis voor de Sport dit traject begeleidt, geeft ons een goed gevoel. De tussentijdse terugkoppelingen van de verenigingscoaches en de verenigingen bevestigen dit gevoel.

 

Namens NOC*NSF is Maarten van Yperen projectleider van de Rabobank Verenigingsondersteuningstrajecten. Ook hem vroegen we naar de rol van de Rabobank en die van Huis voor de Sport Limburg in dit project.

Maarten van Yperen

Hoeveel banken in Nederland actief zijn in dit programma?

Rabobank draagt verenigingen een warm hart toe. Niet door alleen maar te ondersteunen met geld, maar juist door ze te ondersteunen bij hun ambitie om zelfredzamer te worden en hun maatschappelijke impact in hun direct omgeving te vergroten door kennis, netwerk en expertise ter beschikking te stellen uit de sport- en cultuurwereld. Op dit moment doen al zo’n 65 banken mee. De verwachting is dat er in de loop van dit jaar nog een flink aantal bij zullen komen.

Rabobank Centraal Zuid-Limburg was de eerste bank ik Limburg die meedeed; hoeveel banken zijn er inmiddels in Limburg betrokken bij Rabo Versterkt programma?

Inmiddels zijn 2 banken al aan de slag (Rabobank Centraal Zuid-Limburg Oost en Rabobank Weerterland en Cranendonck). 2 andere banken willen op korte termijn gaan beginnen: Rabobank Venlo e.o. en Peel, Maas en Leudal.

In andere provincies neemt NOC*NSF de rol op zich die het Huis in Limburg vervult. Waarom werken jullie in Limburg samen met ons in dit traject?

Jullie spreken (letterlijk en figuurlijk) de taal en kennen behalve de verenigingen en het umfeld ook de lokale Rabobanken erg goed, merk ik. Ook in andere provincies werken we op dezelfde wijze met verschillende partijen samen, maar vaker kiezen we voor een werkwijze waarbij een onafhankelijk procesbegeleider het contact met de bank onderhoudt en de intakes met de gekozen verenigingen doet en op zoek gaat naar de beste match tussen ondersteuner en vereniging. Goed om te zien dat het Huis die zoektocht naar de optimale match en daarmee kwaliteit ook heel belangrijk vindt.

Hoe bevalt de samenwerking met Huis voor de Sport Limburg?

De samenwerking bevalt goed. Bij de trajecten met beide banken die al gestart zijn, hadden we goede inspiratieavonden. Beide banken zijn enthousiast aan de slag gegaan met het ondersteunen van een flink aantal verenigingen!

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief