Uit de behoeftepeiling die ‘Samen Winnen Belfeld’ onder de inwoners van Belfeld heeft gehouden, is naar voren gekomen dat 1 op de 5 basisschoolkinderen wil mountainbiken. Volwassenen hebben behoefte aan conditietraining, tennis en bootcamp.

‘Samen Winnen Belfeld’, het samenwerkingsverband van Belfeldse sport- en cultuurverenigingen, heeft een subsidie vanuit het landelijke programma Sport en Bewegen in de Buurt ontvangen om de komende twee jaar meer jeugd aan het sporten en bewegen te krijgen. De toekenning van deze sportimpuls geeft Samen Winnen de gelegenheid om de komende twee jaar nieuwe sporten op te zetten voor de jeugd.

Op maat

“En niet zomaar een sport, maar een op maat gesneden hobby”, weet John Engelen, voorzitter van voetbalvereniging Belfeldia. “We gaan niet uit van het aanbod, maar we willen juist als verenigingen kijken naar de vraag die er ligt bij de jeugd van Belfeld.  Dit nieuwe aanbod kan van alles zijn, zoals nieuwe vormen van voetbal maar ook het steeds populairder wordende 3:3 basketbal, bootcamp of freerunning.”

Aanbod aansluiten bij behoefte

“Alle verenigingen in het dorp hebben te maken met een terugloop van jeugdleden”, vult Michel Metten van de Dorpsraad aan. “Dit heeft deels te maken met de demografische ontwikkelingen maar ook met het feit dat het aanbod niet altijd aansluit bij de behoefte van de jeugd. De uitslag van de behoeftepeiling geeft ons richting in de activiteiten die we de komende maanden gaan opzetten. Moutainbiken gaan we dus zeker aanbieden. We kijken momenteel welke partijen we hierbij kunnen betrekken om dat mogelijk te maken.”

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief