Vrijdag 13 december nam Provinciale Staten unaniem het nieuwe beleidskader sport aan. De basis voor een evenwichtig beleidskader sport is gelegd! Het biedt voldoende kansen en mogelijkheden voor topsport én breedtesport. En er is aandacht en ondersteuning voor senioren, jeugd en mensen met een beperking. Een geweldige winst voor de kwetsbare groepen in onze Limburgse samenleving.

Iedereen Kan Sporten

Na 15 jaar gaat een langgekoesterde wens voor sporters met een beperking in vervulling! De stichting Iedereen Kan Sporten Limburg kan nu aan de slag om samen met de regionale IKS-stichtingen meer mensen met een beperking of chronische aandoening een dekkend sport- en beweegaanbod te bieden. Samen met de zorg, onderwijsinstellingen, Limburgse gemeenten, Provincie Limburg, sportaanbieders en sporttakplatforms investeren we in menskracht en middelen. Campagne voeren om mensen met een beperking aan het sporten en bewegen te krijgen en houden en een oplossing zoeken voor de vervoersproblematiek van deze sporters.

Mogelijkheden voor topsporters met een beperking

Topsporters en topsporttalenten met een beperking krijgen nu meer mogelijkheden om zich te ontplooien. Er komen betere trainingsfaciliteiten, test- en trainingsprogramma’s in samenwerking met Topsport Aangepast Sporten (TAS) in de Haamen in Beek, Adelante in Hoensbroek en Adelante kinderen in Valkenburg. Als spin in het web kan Iedereen Kan Sporten Limburg aan de slag om deze ambitie uit te dragen en om alle mooie initiatieven en partners bij elkaar te brengen. Topsport, sport en zeker aangepast sporten verbindt.

Dank aan onze gedeputeerde Sport Joost van den Akker die het beleidskader sport heeft mogelijk gemaakt!

Fijne feestdagen!

Jack Opgenoord
Directeur Huis voor de Sport Limburg

 

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief