• Einde gratis gebruik AVG-stappenplan in zicht

  Sinds medio 2018 hebben meer dan 3.000 sport- en cultuurverenigingen gebruik gemaakt van het AVG stappenplan van Stichting AVG voor Verenigingen. Dit stappenplan is een hulpmiddel om bewustwording te creëren rondom de privacygerelateerde zaken die in een vereniging spelen. Het helpt je vereniging privacyproof te worden. Sinds de invoering van de privacywetgeving hebben we meer […] Verder lezen
 • Eerste zilveren Team:Fit sportkantine in Limburg

  Hockeyclub Nova in Heerlen ontving op 11 mei als eerste sportkantine in Limburg een zilveren Team:Fit certificaat. Nathalie Jacobs en Lilian Keijbets van HC Nova kregen het certificaat van wethouder Martin de Beer van de gemeente Heerlen. Met het behalen van dit certificaat erkent het Voedingscentrum dat de kantine van HC Nova voldoet aan de […] Verder lezen
 • Vervoerskosten gehandicapte sporters declareren voor 5 juni

  Veel sporters met een beperking hebben aangepast vervoer nodig of moeten verder reizen voor hun sportwedstrijden. Hun vervoerskosten zijn daardoor vaak hoog. Daarom bieden gemeenten, de Provincie Limburg en Huis voor de Sport Limburg de ‘Vervoersregeling Gehandicapte Sporters’ aan. Verenigingen en stichtingen die van vrijwilligers afhankelijk zijn, komen voor deze regeling in aanmerking. Hierdoor kun […] Verder lezen
 • Heerlense sportverenigingen vragen samen subsidie aan

  De gemeente Heerlen faciliteert een initiatief van Heerlense sportverenigingen om samen in aanmerking te komen voor de subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Inkoop van sportmaterialen zoals ballen, netten, maar ook medailles en diploma’s komen in aanmerking voor subsidie. Er is echter een ondergrens van € 25.000 om in aanmerking te komen voor subsidie. Daarom namen […] Verder lezen
 • Op weg naar een optimale sportinfrastructuur

  Afgelopen week hebben we de samenwerkingsovereenkomst getekend met Limburg Handbal. Voor ons (alweer) een mijlpaal op weg naar een efficiënte en optimale sportinfrastructuur in Limburg. Huis van en voor de Sport Jaren geleden, bij de oprichting van Huis voor de Sport Limburg, sprak de toenmalig Gedeputeerde van Sport, Martin Eurlings, de ambitie uit om te […] Verder lezen
 • Kyra Plitscher provinciaal JOGG-coördinator Limburg Midden-Noord

  Per 1 april is Kyra Plitscher de nieuwe provinciaal JOGG-coördinator Limburg Midden-Noord. Wie is Kyra, wat doet ze voor JOGG en wat wil ze met JOGG bereiken? We vroegen het haar. Wie ben je? Ik ben Kyra Plitscher, 30 jaar oud en woon in Sittard. Per 1 april volg ik Bart Verheijden op als Provinciaal […] Verder lezen
 • Intensieve verenigingsondersteuning, hoe werkt dat?

  Huis voor de Sport Limburg werkt met de Rabobank Zuid-Limburg Oost samen aan ‘Rabo Versterkt’, een traject van intensieve verenigingsondersteuning. Anoek Wintraecken, Adviseur Marktbewerking, Communicatie & Coöperatie van Rabobank Zuid-Limburg Oost, begeleidt dit traject. We gingen met haar en Maarten van Yperen, projectleider vanuit NOC*NSF in gesprek. Verenigingsondersteuning door de Rabobank. Wat is dat eigenlijk? […] Verder lezen
 • Samen Winnen Belfeld zet winnaars behoeftepeiling in het zonnetje

  Samen Winnen Belfeld, het samenwerkingsverband van Belfeldse sport- en cultuurverenigingen, zette zaterdag 13 april de prijswinnaars van de behoeftepeiling die Samen Winnen onder inwoners van Belfeld had gehouden, in het zonnetje. Meer sporten en bewegen Samen Winnen Belfeld heeft als doel om de jeugd én andere geïnteresseerden meer te kunnen laten sporten en bewegen. Dankzij […] Verder lezen
 • Limburg Handbal en Huis voor de Sport tekenen samenwerkingsovereenkomst

  Platform Limburg Handbal en Huis voor de Sport Limburg hebben hun gezamenlijke ambities formeel bevestigd in een samenwerkingsovereenkomst tot 2024. Limburg Handbal versterkt de samenwerking tussen breedtesport, talentontwikkeling, topsport en evenementen in de Limburgse handbalsport en werkt al enkele jaren bestuurlijk samen met Huis voor de Sport Limburg. Nu breiden zij deze samenwerking verder uit. […] Verder lezen
 • Kansen voor Limburg met nieuwe akkoorden

  Met de lente lijkt ook het seizoen van de nieuwe akkoorden aangebroken. Na de Provinciale Statenverkiezingen gaan de partijen aan de slag met een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Natuurlijk hopen we van harte dat sport en bewegen daarin een prominente plek krijgt. Want voor een vitaal Limburg is sport en bewegen onmisbaar. Samen met 8 sport- […] Verder lezen
 • Verantwoord verduurzamen accommodaties

  Energieverbruik is een van de grootste kostenposten voor verenigingen. Zo’n 25% van de kosten bestaat uit energielasten. Steeds meer verenigingen en gemeenten denken daarom na over het verduurzamen van hun accommodaties.  Van start tot nazorg Huis voor de Sport Limburg helpt gemeenten en verenigingen van start tot nazorg bij het verduurzamen van maatschappelijke accommodaties. Dit […] Verder lezen
 • € 15.000,- per gemeente voor sportformateur

  In 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en een groot aantal betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Het nationaal sportakkoord is een super begin, maar als we echt een sportief en vitaal Limburg willen, is het noodzakelijk om lokale akkoorden te sluiten.   € 15.000,- budget per gemeente Daarom stelt minister Bruins […] Verder lezen
 • 9 Limburgse organisaties tonen samen het belang van sport en bewegen

  De 9 Limburgse organisaties Huis voor de Sport Limburg, Topsport Limburg, JOGG Limburg, Bijzonder in Beweging, Jeugdfonds Sport Limburg, Limburg Cycling, Limburg Handbal, Limburg Paardensport en Platform Triathlon lanceren samen de website www.limburgsportenbewegen.nl. Met deze website laten zij zien hoe belangrijk sport en bewegen is voor een vitale Limburgse provincie én wat zij doen om […] Verder lezen
 • Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties

  Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling heeft een andere focus gekregen en er is meer budget beschikbaar gekomen. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. Om het informeren, kennisdelen en het creëren van lokale en […] Verder lezen
 • Dagelijks 1 uur bewegen op de basisschool

  Het bruist weer van de Positieve Gezondheid in Limburg! Gelukkig maar want de provincie scoort relatief laag als het gaat om gezondheid en participatie. Er is vergrijzing, er zijn relatief veel chronisch zieken en de arbeidsparticipatie blijft achter. Een trendbreuk is nodig om de gezondheid, het welzijn en de participatie van de Limburgers te vergroten. […] Verder lezen
 • Park de Oirsprong brengt kinderen op unieke manier in beweging

  Kinderen met plezier laten bewegen, verschillende sport- en spelvormen en meer creativiteit. Dat zijn de uitgangspunten van het unieke concept dat Park de Oirsprong vanaf dit voorjaar aan alle kinderen van 6-9 jaar uit Oirsbeek e.o. aanbiedt. Athletic Skills Model Samen met de kinderen gaan ervaren trainers wekelijks met een andere sport- of cultuuractiviteit aan […] Verder lezen
 • Investeren, aanschaffen of onderhoud plegen?

  Profiteer (samen met andere sportverenigingen) van de subsidieregeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ (BOSA) Sinds 1 januari 2019 kun je als amateursportvereniging en -stichting subsidie aanvragen voor de bouw en het onderhoud van je sportaccommodatie of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen, zoals ballen en doelen.  Wat betekent dit? De regeling subsidieert 20% van de […] Verder lezen
 • Jeugd Belfeld wil mountainbiken

  Uit de behoeftepeiling die ‘Samen Winnen Belfeld’ onder de inwoners van Belfeld heeft gehouden, is naar voren gekomen dat 1 op de 5 basisschoolkinderen wil mountainbiken. Volwassenen hebben behoefte aan conditietraining, tennis en bootcamp. ‘Samen Winnen Belfeld’, het samenwerkingsverband van Belfeldse sport- en cultuurverenigingen, heeft een subsidie vanuit het landelijke programma Sport en Bewegen in […] Verder lezen
 • MEEDOEN: sport en cultuur zorgen voor een inclusieve samenleving

  “Sport, spel, dans en muziek versnellen de integratie van vluchtelingen en helpen kinderen bij het verwerken van traumatische ervaringen.“ Dat was de kern van de presentatie die ik als lid van het ‘TopTeam Vluchtelingen Limburg’ mocht houden tijdens een bijeenkomst met het TopTeam en de regietafel onder leiding van burgemeester Penn-te Strake, gouverneur Theo Bovens, […] Verder lezen
 • Dankzij vrijwilligers kunnen mensen met een beperking bewegen

  Bijzonder in Beweging brengt in Limburg wekelijks 600 mensen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap in beweging. Dankzij de ruim 100 vrijwilligers en ervaren bewegingsagogen kan Bijzonder in Beweging in Limburg wekelijks 40 verschillende activiteiten voor hen organiseren. “Supermooi werk” Arthur Knijnenburg werkt al meer dan 20 jaar met mensen met een beperking en is […] Verder lezen
 • Samen Energiek in de Wijk krijgt Hout-Blerick in beweging

  Samen Energiek in de Wijk (S.E.W.) heeft Hout-Blerick in beweging gekregen! Op initiatief van Voetbal- en korfbalvereniging HBSV ontving het project S.E.W. in 2016 een landelijke subsidie om meer mensen in Hout-Blerick en de wijken Vossener en Annakamp aan het bewegen te krijgen en te houden. Dat is gelukt! Samenwerken De afgelopen 2 jaar organiseerden […] Verder lezen
 • Sport in Limburg op de radio

  Elke 2 weken, op vrijdagochtend rond de klok van 10, hebben Kris & Ruud een item over Sport in Limburg op L1 radio. In samenwerking met Huis voor de Sport Limburg interviewen zij iemand uit de Limburgse sportwereld. Luister hier alle radiointerviews terug: Gedupteerde Ger Koopmans over provinciale ambities op sportgebied Waar kun je in […] Verder lezen
 • 2000 mensen in beweging door sportimpuls Neer

  Zaalvoetbalvereniging de Gastronoom en Park ’t Maasveld hebben eind 2016, onder begeleiding van Huis voor de Sport Limburg, een subsidie toegekend gekregen van het rijk. “Deze subsidie was kort samengevat bedoeld om de inwoners van Neer en omstreken, met name de vijfenveertig plussers, meer te laten bewegen,” vertelt projectleider Bas Keltjens “We hebben mensen laten […] Verder lezen
 • “Houd Sportgala’s in stand”

  In Roermond vond dit jaar het Limburgse sportgala plaats. Het was een geslaagde editie waarbij Tom Dumoulin, Demi Schuurs, Fortuna Sittard, Laura de Vaan en Mark van Dijk de grote winnaars waren. Bennie Ceulen won de Oeuvreprijs en Wim Schuwirth ontving voor zijn tomeloze inzet bij Basissport Limburg de onderscheiding: Limburger van Verdienste. Chapeau Wim, een super waardering voor jou en […] Verder lezen
 • Sociaal Economische waarde sportimpuls

  “Sportimpuls Neer en omstreken is een voorbeeld voor andere dorpen,” vertelt Jack Opgenoord, directeur Huis voor de Sport Limburg. “In twee jaar heeft ‘t Maasveld 2000 mensen aan het bewegen gekregen. Wat is Sportimpuls, ook wel sportdorp genaamd? En, wat levert ’t op? Jack Opgenoord neemt ons mee.   Sportdorp “Sportdorp is niet alleen het […] Verder lezen
 • Open Club Limburg en Cios werken samen

  Sinds dit schooljaar werken Open Club Limburg en het CIOS samen bij de invulling van de stage van de eerstejaars CIOS-studenten. Het is voor het CIOS belangrijk dat studenten ervaring opdoen met verschillende doelgroepen en sporten. De studenten doen in het eerste jaar ervaring op in het lesgeven bij sportverenigingen en ze helpen bij de […] Verder lezen

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief