In de kantine van hockeyvereniging Concordia werd op 10 maart het Sportakkoord Roermond ondertekend.  Met het sportakkoord wil de gemeente Roermond  bereiken dat zo veel mogelijk mensen in Roermond onbelemmerd kunnen sporten en bewegen.  Een vijftigtal vertegenwoordigers uit wijken, verenigingen en organisaties gaan dit de komende jaren mogelijk maken.

Eerst hebben maatschappelijke partners in twee eerdere bijeenkomsten ideeën bijeengebracht die bijdragen aan het stimuleren van sporten en bewegen voor inwoners in Roermond. De partners  komen uit de hoek van sport, onderwijs, zorg, welzijn, kinderopvang en gezondheid. Vervolgens is een keuze gemaakt en hebben mensen zich aangemeld om deze te realiseren.  Zij gaan in de komende periode de volgende thema’s uitwerken:

  1. Sport en bewegen voor iedereen
  2. Rol onderwijs en ‘Kinderen die goed bewegen’
  3. Samenwerken
  4. Vitale sport- en beweegaanbieders

Om deze ambities om te zetten in acties wordt een Sportplatform Roermond ingericht. Hierin gaan in ieder geval de Sportraad Roermond en de gemeente Roermond een aanjagende en faciliterende rol vervullen.

Gezamenlijke ondertekening

Het lokaal sportakkoord werd ondertekend door alle aanwezige vertegenwoordigers van de maatschappelijke partners.  De eerste handtekeningen onder het akkoord werden gezet door voorzitter van der Eerden (Sportraad) en de wethouders Smitsmans en Schreurs (gemeente Roermond). Zij benadrukten alle drie dat dit sportakkoord een gemeenschappelijk resultaat is en dat alleen door samenwerking een succesvol vervolg kan worden behaald. Wethouder Schreurs; “Ik heb veel bewondering  voor de betrokkenheid die ik heb gezien bij alle partners tijdens de gehouden bijeenkomsten.”

Wethouder Smitsmans; “Er zijn ook in Roermond inwoners waarvoor sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Juist vanwege de positieve effecten in relatie tot gezondheid en sociale contacten is het zo belangrijk dat het sport- en beweegaanbod voor iedereen toegankelijk is.“ Voorzitter Van der Eerden; “De Sportraad Roermond blijft zeker actief betrokken bij dit sportakkoord en ik heb er vertrouwen dat alle partners een actieve rol blijven innemen.”

Het sportakkoord is op initiatief van de gemeente Roermond opgesteld in navolging van het landelijk sportakkoord in 2018.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief