Afgelopen week hebben we de samenwerkingsovereenkomst getekend met Limburg Handbal. Voor ons (alweer) een mijlpaal op weg naar een efficiënte en optimale sportinfrastructuur in Limburg.

Huis van en voor de Sport

Jaren geleden, bij de oprichting van Huis voor de Sport Limburg, sprak de toenmalig Gedeputeerde van Sport, Martin Eurlings, de ambitie uit om te komen tot een ‘Huis voor de Sport’ dat tegelijkertijd dienst zou doen als ‘Huis van de Sport’. Een organisatie die de (anders) georganiseerde sport zou moeten ondersteunen bij sporttak-overstijgende vraagstukken en facilitaire zaken zoals huisvesting, communicatie, werkgeverschap, e.d.

Clubhuis

Deze ambitie is nog steeds actueel en geven we steeds meer vorm! We ondersteunen en huisvesten inmiddels een zestal organisaties waaronder sporttakplatforms Limburg Cycling en Limburg Handbal, maar ook Bijzonder in Beweging, het Jeugdfonds Sport en JOGG Limburg. Verder komen elke dinsdag de afdeling sport van Provincie Limburg, Topsport Limburg en Huis voor de Sport Limburg bij ons in ‘het clubhuis’ samen om inhoud te geven aan een optimale Limburgse sportinfrastructuur.

Lerend netwerk

Buiten het feit dat we door deze samenwerking kosten besparen, ligt de grootste winst in het lerend netwerk. Mensen ontmoeten elkaar vaker, weten elkaar te vinden en wisselen kennis uit. Een mooi voorbeeld daarvan is ons initiatief www.limburgsportenbewegen.nl, waarover je verderop in deze nieuwsbrief meer leest. Dit alles is overigens helemaal in de geest van het Sport- en Preventieakkoord.

Samen met de sporttakplatforms, Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten zijn we de sport(verenigingen) nog meer van dienst!

Jack Opgenoord
Directeur Huis voor de Sport Limburg

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief