U zoekt op {{ keyword }}:

Werken bij

Vacatures bij Huis voor de Sport limburg

Vacature Lid Raad van Toezicht

 

Algemeen 
Huis voor de Sport Limburg is een moderne, stabiele en flexibele organisatie die de afgelopen 15 jaar op haar eigen wijze invulling heeft gegeven aan haar missie om zoveel mogelijk mensen in Limburg in beweging te krijgen en houden. 
Topsport Limburg is een dynamische, prestatiegerichte netwerkorganisatie die de jeugd in Limburg de mogelijkheid biedt haar sportief ideaal te verwezenlijken in een omgeving met Olympische ambitie. 

Huis voor de Sport Limburg en Topsport Limburg hebben de samenwerking geïntensiveerd en hebben inmiddels één Raad van Toezicht. Samen met de Provincie Limburg werken wij aan één loket functie onder de werktitel ‘Limburg Sport en Bewegen’. Dit programmabureau heeft tot doel om de overige door de Provincie gesubsidieerde organisaties te faciliteren en ondersteunen. Daartoe behoren de sporttakplatforms Limburg Cycling, Limburg Running, Limburg Handbal, Limburg Paardensport, Limburg Triatlon, het Jeugdfonds Sport en Bijzonder in Beweging. Samen vormen wij een groot Limburgs netwerk Sport en Bewegen. 

De gezamenlijke Raad van Toezicht volgt de gedragscode en governance in de sport. Leden hebben een zittingsperiode van 4 jaar met een mogelijke herbenoemingstermijn van 4 jaar. In dit kader zijn wij op zoek naar een nieuw 

 

LID RAAD VAN TOEZICHT MET AANDACHTSGEBIED BEDRIJFSVOERING


Profiel Raad van Toezicht-leden 
Alle bestuursleden voldoen aan het volgende profiel en onderstaande competenties:

 • Affiniteit hebben met sport, bewegen en vitaliteit
 • Affiniteit hebben met top- en breedtesport
 • Beschikken over abstractieniveau, HBO+/academisch werk- en denkniveau
 • Functioneren als inhoudelijk klankbord voor de bestuurders op het gebied van breedtesport, topsport, onderwijs, zorg, leisure en commercieel sportaanbod
 • Samen kunnen werken, een teamspeler zijn
 • Beschikken over een relevant netwerk
 • Voldoende tijd kunnen vrijmaken, beschikbaar zijn
 • We streven naar een evenwichtige samenstelling van mannelijk en vrouwelijke RvT-leden met geografische spreiding in de gehele provincie Limburg

Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied BEDRIJFSVOERING 
Hij of zij vormt samen met een RvT-lid vanuit de expertise organisatieadvies en strategie de audit commissie. In samenwerking met de controller en beide bestuurders wordt de MARAP en BURAP voorbereid die dient als rapportage voor de RvT. Dit gebeurt aan de hand van een dashboard dat inzicht geeft in de financiële en organisatorische aspecten van alle entiteiten onder Topsport Limburg en Huis voor de Sport Limburg. 

Specifieke competenties

 • Heeft een goed gevoel voor verhoudingen en onderlinge relaties
 • Heeft ervaring met en visie op nieuwe governance-ontwikkelingen
 • Heeft op basis van bestuurlijke kennis en ervaring, ook als toezichthouder, voldoende gezag en uitstraling en kan wanneer dit in het belang van de organisatie noodzakelijk is, doortastend optreden
 • Kennis en ervaring met financieel management en bestuur, rapportage en intern beheer
 • Beschikt over een analytisch en strategisch werkniveau met bij voorkeur ervaring in de maatschappelijke omgeving

Honorering 
De RvT vergadert tenminste vier maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is, bij voorkeur overdag. Daarnaast zijn er reguliere commissievergaderingen, vindt er tweejaarlijks een strategie-dag plaats en wordt van de leden van de RvT een ambassadeursrol bij relevante gelegenheden verwacht. 
De Raad van Toezicht hanteert de regeling van de vrijwilligersvergoeding. Voor de leden van de RvT is door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Procedure 
De begeleiding van deze procedure is in handen van de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. Zij beoordeelt te ontvangen motivaties en CV’s en bepaalt hieruit de 3 meest geschikte kandidaten, met wie een oriënterend gesprek wordt gevoerd. Aan de hand van deze interviews volgt een schriftelijk en onderbouwd advies naar de Raad van Toezicht die tot aanstelling van de beste kandidaat besluit. Indien gewenst vindt vervolgens een verdiepend gesprek met beide bestuurders plaats. 
Doelstelling is om de vacature Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied BEDRIJFSVOERING per 1 januari 2019 in te vullen. 

Inlichtingen en sollicitatie 
Voor inhoudelijke informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Luc Winants, voorzitter RvT, via 06 11 32 95 95. Direct solliciteren kan tot en met 31 oktober 2018 middels toezending van een motivatiebrief en curriculum vitae aan a.roemgens@huisvoordesport.org.

 

 


 

Open sollicitatie

Is er geen passende vacature maar wil je ons toch overtuigen van jouw talenten en kwaliteiten? Richt je sollicitatie aan info@huisvoordesport.org.

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory