Acht weken lang naschoolse beweeglessen voor kinderen van 6 tot 9 jaar

In samenwerking met Basisschool de Sprong, Buitenschoolse Opvang Human Kind, JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en Huis voor de Sport start Park de Oirsprong in Oirsbeek na de herfstvakantie (donderdag 24 oktober) met de pilot ‘Wilde Waaghalzen’.

Wilde Waaghalzen is bedoeld voor alle kinderen van 6 tot 9 jaar die er plezier in hebben om op verschillende manieren te bewegen en te sporten. De belangrijkste grondvormen van bewegen komen op een speelse manier aan de orde: klimmen, klauteren, glijden, werpen en vangen, rennen, springen en balanceren. De beweeglessen in Park de Oirsprong vinden elke week plaats na school en zijn gebaseerd op het wetenschappelijk beweegprogramma Athletic Skills Model (ASM). Het betreft een project van 8 weken en staat onder leiding van fysiotherapeut René van der Zijden, tevens gediplomeerd ASM-instructeur. Rabobank ondersteunt Wilde Waaghalzen met ‘Rabobank versterkt het verenigingsleven’.

Na afloop van de proef in december 2019 wordt de balans opgemaakt en beslist of het programma in 2020 wordt voortgezet. Daarbij is het niet uitgesloten dat ook andere doelgroepen worden meegenomen, bijvoorbeeld ouderen.

Meer bewegen

“Voor een goede gezondheid is het noodzakelijk dat kinderen voldoende bewegen in een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot sporten, spelen en bewegen”, betoogt Hans Erkens van de stichting Park de Oirsprong. “In tegenstelling tot pakweg 25 jaar of langer geleden is spelen en ravotten minder vanzelfsprekend in het dagelijks leven van onze kinderen. Anno 2016 spelen zij volgens onderzoek nog maar drie tot zeven uur per week buiten. Verder stelt de Onderwijsinspectie in de ‘Staat van het Onderwijs’ vast dat de bewegingsvaardigheid van leerlingen in 2016 nogal is afgenomen en dat zij motorisch minder goed voor de dag komen. Ook zijn er nogal wat kinderen die voor hun leeftijd en lengte te zwaar zijn en daardoor gezondheidsrisico’s lopen.”

Daarom hebben Basisschool de Sprong, Buitenschoolse Opvang Human Kind, JOGG, verenigingen en Huis voor de Sport op Park de Oirsprong de handen ineen geslagen om samen de motorische vaardigheden van de jeugd te verbeteren. Door middel van sport en cultuur willen zij tevens een positieve wending geven aan de gezondheidsontwikkeling van kinderen.

Athletic Skills Model

Het Athletic Skills Model (ASM) is een wetenschappelijk en praktisch onderbouwd beweegprogramma dat streeft naar een optimale ontwikkeling voor iedereen, ongeacht niveau, leeftijd of mogelijkheden. Het richt zich op elke vorm van sport en bewegen en op gezondheidszorg. Omdat de deelnemers in aanraking komen met alle grondvormen van bewegen ontwikkelen de algemene motorische vaardigheden zich beter.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief