Vanaf 1 juni 2020 maken Hockeyclub Nova, FC Hoensbroek en Groene Ster gebruik van een lening van Provincie Limburg om duurzaamheidsmaatregelen te financieren. Met deze lening die onderdeel is van de pilot Verantwoord Verduurzamen kunnen de drie verenigingen verlichting vervangen door ledverlichting, worden zonnepanelen en een warmteboiler geplaatst.

Zes clubs verduurzamen verantwoord
De drie verenigingen maken deel uit van de Heerlense coöperatie Samen Winnen. In deze coöperatie pakken zes sportverenigingen het verduurzamen van hun sportverenigingen gezamenlijk op. Hiervoor maken deze zes sportverenigingen gebruik van de landelijke subsidieregeling BOSA (subsidie stimulering Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties). Drie clubs gaan nog een stapje verder en maken eveneens gebruik van de lening van de Provincie om de duurzaamheidsmaatregelen te financieren.

Provincie Limburg werkt graag mee aan de pilot ‘Verantwoord Verduurzamen’ van Huis voor de Sport Limburg. Aan de hand van de resultaten uit deze pilot kan bekeken worden of een duurzaamheidslening meerwaarde heeft voor verenigingen die duurzaam willen investeren. De lening van de Provincie bedraagt maximaal 65% van de totale kosten aan duurzaamheidsmaatregelen die de clubs over 5 of 10 jaar terugbetalen. De resultaten van deze pilot worden meegenomen in de beleidsvisie van de Provincie ten aanzien van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

Gemeente Heerlen loopt voorop
De gemeente Heerlen is een van de eerste gemeente in Limburg die gezamenlijk met de buitensportverenigingen optrekt als het gaat om het verantwoord verduurzamen van sportaccommodaties. Hiervoor maken zij gebruik van het programma van Huis voor de Sport Limburg. Door samen op te trekken worden kosten bespaard op de inkoop van duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast worden ook samen subsidies aangevraagd. In Heerlen werpt die samenwerking zijn vruchten af, want de Coöperatie Samen Winnen Heerlen heeft ruim 27.000 euro aan subsidie opgehaald.

“Het grote voordeel voor ons is dat naast dat we maatschappelijk onze verantwoordelijkheid nemen ook in staat zijn om structureel onze vaste lasten te verlagen”: aldus Ben Boekraad voorzitter van HC Nova.

Karel Knaps, voorzitter van FC Hoensbroek geeft aan: “Het is heel goed dat de Provincie naast de inzet van de gemeente Heerlen meedenkt en participeert in het verduurzamen van sportverenigingen. De gemeente Heerlen is aanjager van dit project. Zij hebben de buitensportverenigingen gefaciliteerd middels het aanbieden van een energiescan en het samen optrekken in aanbesteden en aanvragen van subsidies. De Provincie zorgt er voor dat we de maatregelen ook daadwerkelijk kunnen aanleggen.”

Gratis aan de slag met verduurzamen
Huis voor de Sport Limburg kan sportverenigingen tot 1 juli een duurzaamheidsvoucher aanbieden. Met die voucher wordt de vereniging gratis begeleid bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Van energiescan en plan van aanpak tot offertetraject en monitoring van de resultaten. Dit kan gratis omdat het programma ‘Verantwoord Verduurzamen’ onderdeel is van het begeleidingstraject van NOC*NSF. Deze vouchers staan los van de pilot in Heerlen.

Gratis begeleiding bij verduurzamen van je sportaccommodatie? Ga naar www.hvdsl.nl/verantwoord-verduurzamen.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief