De corona-impact op sportverenigingen is groot. Dat blijkt uit de enquête die we in december onder Limburgse sportverenigingen hielden. Zondagavond heb ik samen met TWC Bergklimmers, AV Weert en VV Bieslo onze zorgen over de gevolgen van de crisis voor het verenigingsleven uitgesproken bij Limburg Centraal op L1. Dit seizoen redden de meeste clubs het nog financieel, mede dankzij de bijdrage van het Rijk en de gemeenten. Voor het volgende seizoen zijn de verwachtingen somberder. De grootste zorg is en blijft de te verwachten terugloop van ledenaantallen en de jeugd in het bijzonder. De betrokkenheid van de leden neemt af. Daarentegen geeft 65% van de ondervraagde clubs aan dat het verenigingsleven meer dan ooit een bijdrage blijft leveren aan het sociaal maatschappelijk leven, de leefbaarheid in kernen, wijken en dorpen.

Samen helpen

De vraag om hulp in tegemoetkoming van kosten, versterken van de bestuurskracht, opstellen van een toekomstvisie en hulp bij de zoektocht naar samenwerkingen zijn concrete zaken die we met z’n allen moeten oppakken. De vereniging blijft zelf verantwoordelijk maar kan dit niet meer alleen. Samen met de gemeentelijke sportorganisatie, de adviseur lokale sport van de sportakkoorden, de Provincie, het Rijk en de sportbonden moet wij invulling geven aan de hulpvragen van de verenigingen. Voor nu adviseren we verenigingen die professionele ondersteuning zoeken om contact op te nemen met de lokale afdeling sport. Zij bieden veelal zelf verenigingsondersteuning al dan niet in samenwerking met hun partners.

Samenwerking loont

Samen moeten we nadenken hoe we leden behouden en verleiden naar de club, bij de beweegroepen en anders georganiseerde sporten. De jeugd in het bijzonder. Laten we vooral energie stoppen om de clubs te overtuigen dat samenwerking loont. Een mooi voorbeeld in Parkstad is een coöperatie van 8 verenigingen die gezamenlijk inkopen waardoor niet alleen een direct financieel voordeel ontstaat maar ook nog eens de btw teruggevorderd kan worden. Daarnaast zoeken zij elkaar actief op met hun uitdagingen en pakken ze die samen aan.

Tijd na corona

Laten we ons vooral focussen op én energie steken in de tijd na corona. Als deze lockdown voorbij is, de dagen langer worden en de jeugd weer als eerste mag sporten moeten we de krachten bundelen en samen campagne voeren om de leden te behouden of weer terug te krijgen. Wij gaan er aan werken. Goede ideeën en nieuwe samenwerkingen zijn altijd welkom!

Jack Opgenoord
Directeur

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief