Met deze uitspraak inspireerde Nelson Mandela volgens mij de schrijver van het provinciaal collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’. Want (top)sport en bewegen kunnen aan dit unieke programma een grote bijdrage leveren.

Sport biedt kansen

‘Vernieuwend Verbinden’ volgt de trend dat sport en bewegen in Nederland steeds meer naar het sociale domein opschuift en steeds vaker voor de meest uiteenlopende thema’s als branding, innovatie, en gezondheid wordt ingezet. Met sport kun je de problematiek van het verenigingsleven aanpakken en kwetsbare groepen, zoals ouderen, vluchtelingen of mensen die in armoede leven, gemakkelijker bij de maatschappij betrekken. Maar sport biedt ook kansen voor het toerisme en de inrichting van het landschap. Kansen genoeg dus, zeker nu Limburg aan de slag gaat met een extraparlementair college.

Omdenken

Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken om sport voor meerdere thema’s in te zetten, mits dit collegeprogramma een oprecht ambitiedocument is. Maar daar ga ik van uit. Het vergt wel bestuurlijk commitment én omdenken. We moeten uit de comfortzone stappen en vol aan de lobby met de diverse beleidsvelden en thema’s om crossovers te maken. Bij gemeenten is dit proces jaren geleden al ingezet. Daar is sport inmiddels een onderdeel van de afdeling sociale ontwikkeling.  Zorg, onderwijs, sociale dienst en ruimtelijke ordening maken samen beleid.

Het momentum is nu

Natuurlijk weten we dat het minstens een coalitieperiode duurt om deze aanpak en denkomslag te realiseren. Maar het momentum is er nu. Wij geloven er in en bieden met onze partners in de Limburgse sportinfrastructuur alle steun die nodig en gewenst is. Provinciale én Gedeputeerde Staten ga er voor! Haal het beste uit dit collegeprogramma en leg de lat hoog, want ook politiek is en blijft een sport op zich.

Jack Opgenoord
Directeur

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief