Huis voor de Sport coördineert pilot ‘Meedoen in Limburg’

In de periode 2020-2022 deden vijf Limburgse gemeenten mee aan de pilots van ‘Meedoen in Limburg’. De pilots hadden als doel kwetsbare jeugd te laten meedoen met anders georganiseerd sport-, beweeg- en cultuuraanbod. De resultaten blijken een voorbeeld voor alle Nederlandse gemeenten met de lancering van het landelijk Sportakkoord II.

 

Inflatie

De pilots zijn in het leven geroepen om kinderen die bijvoorbeeld leven in armoede, met laaggeletterdheid of een vluchtelingenstatus de kans te geven om net als iedereen mee te kunnen doen. Het onderwerp is sindsdien alleen maar actueler geworden, bijvoorbeeld doordat inflatie meer huishoudens in de problemen brengt en de hulpvragen als gevolg daarvan toenemen. Een lidmaatschap bij een sportvereniging of sportspullen kunnen opeens te duur zijn.

Het project is een samenwerking van verschillende partijen, waaronder het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg, de Provincie Limburg en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Huis voor de Sport Limburg coördineerde de pilots. Die vonden plaats in Vaals, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond en Venray.

 

Netwerk

De pilots zijn uiteindelijk inspirerende projecten gebleken over het belang van lokale partners om samen netwerken op te bouwen, over eigenaarschap, dezelfde taal spreken, de buurtsportcoach als verbinder en betrokken vrijwilligers. Met name op het gebied van nieuwe samenwerkingen en onderlinge afstemming zijn flinke stappen gemaakt. “Ik heb gezien dat partners bij elkaar aan tafel zaten, die niet wisten van elkaar wie ze waren en wat ze deden”, vertelt onze eigen Jorg Smeets die als provinciaal projectleider fungeerde. “Het waren echter allemaal professionals die zich met dezelfde doelgroep bezighielden. Het project heeft voor een toekomstbestendig netwerk gezorgd.”

Meerdere gemeenten besloten al vóór het einde van de pilots elementen zoals structuur en personele bezetting te borgen in hun beleid. Ook andere Limburgse gemeenten nemen inmiddels goede voorbeelden uit de pilots over. Nieuwsgierig naar meer en welke uitdagingen er nog liggen? Lees het uitgebreide artikel dat platform Alles over Sport over ‘Meedoen in Limburg’ schreef hier.

 

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief