Tafeltennisvereniging Lybrae Consultants heeft het tweede energiecertificaat van Limburg ontvangen. Met dit certificaat wordt de mate van verduurzaming aangetoond, zowel ten aanzien van het gebouw zelf alsook hoe de leden van de vereniging omgaan met het gebouw. Naast het certificaat ontvangt de vereniging een rapportage met daarin concrete adviezen hoe de club, naast de fysieke aanpassingen aan het pand, verder om kan gaan met verduurzamen.

Verantwoord Verduurzamen is een interventie waarbij naast de fysieke aanpassingen aan een gebouw ook veel aandacht uitgaat naar gedragsverandering bij de gebruikers. Het verduurzamen van een gebouw heeft alleen effect als de gebruikers ook goed omgaan met hun gebouw. Hierbij wordt met regelmaat getoetst of alle maatregelen doeltreffend zijn en wordt gekeken wat nog verbeterd kan worden. De energieaudit Verantwoord Verduurzamen is hiervoor speciaal ontwikkeld. Tijdens deze audit wordt systematisch onderzoek gedaan naar het goed en betrouwbaar functioneren van de (interne) organisatie t.a.v. duurzaamheid.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief