“Zoek de samenwerking op als je nog een vitale vereniging bent”

Op 29 mei stemden de algemene ledenvergaderingen van Hockeyclub Blerick, de Tegelse Hockey Club en de Venlose Hockey Club in met de fusie van hun vereniging tot een nieuwe Hockeyvereniging: Hockeyclub Delta Venlo. Door de fusie ontstaat een vereniging van ruim 1800 leden. Hockeyclub Delta Venlo is daarmee niet alleen de grootste hockeyvereniging, maar meteen ook de grootste sportvereniging van Limburg. Maar waarom fuseerden de Venlose clubs? En hoe verliep het fusieproces? Wij vroegen het Jeroen Bakkers, voorzitter van de nieuwe fusieclub.

De fusie van de drie Venlose hockeyclubs kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Toen enkele jaren geleden de Tegelse hockeyclub moest verhuizen vanwege de aanleg van de A73 en de Venlose hockeyclub aan een nieuw clubhuis toe was, spraken zij al met elkaar over een mogelijke samenwerking. Maar die gesprekken liepen op niets uit. “De tijd was er nog niet rijp voor”, weet Jeroen. Ook een latere poging strandde. Maar toen zo’n 3 jaar geleden én de Venlose én de Tegelse Hockeyclub bij de gemeente aanklopte om de kunstgrasvelden te vervangen en daarvoor geen geld gereserveerd bleek te zijn, vroeg de gemeente de clubs om een vergaande samenwerking te bekijken. Jeroen: “Dat hebben we natuurlijk gedaan. Al snel was duidelijk dat we dezelfde problemen hadden: teruglopende jongensaantallen, minder vrijwilligers, oplopende kosten en inkomsten die niet direct mee stijgen. We zagen veel overeenkomsten tussen de clubs en de verschillen waren overkomelijk. Binnen een jaar wisten we: die fusie moet er komen!”

Positieve energie

“Het was nu het juiste moment”, licht Jeroen de beslissing toe. “Zonder fusie zouden we tegen dezelfde problemen blijven aanlopen. Het probleem met de nieuwe velden gaf het extra zetje. Daarbij wisten we dat een goede samenwerking positieve energie geeft, niet alleen bij spelers, maar ook bij coaches, trainers, ouders en alles wat ermee samenhangt. Afgelopen 2 seizoenen speelden de jongens B en C namelijk al in combinatieteams van Venlo en Tegelen. Dat werkte zo goed, dat we ervan overtuigd zijn dat dat straks bij de nieuwe teams ook gaat werken. Met grotere ledenaantallen kunnen spelers op hun eigen niveau spelen en dat is toch het leukste? Voor de recreatieve speler zijn er nu volwaardige teams en voor de prestatieve teams kunnen we uit een grote groep talenten selecteren.”

Meer dan een hockeyclub

De drie hockeyclubs zoeken naast de onderlinge samenwerking ook de samenwerking met andere organisaties op. “We willen meer dan een sportvereniging zijn. We willen een bepaalde impact op de Venlose samenleving hebben. Het ziekenhuis ligt om de hoek en Fontys Hogeschool ligt praktisch in de achtertuin. Zij zouden de velden kunnen gebruiken als er geen trainingen of wedstrijden zijn. De bridgeclub maakt nu al gebruik van ons clubhuis. We willen ook het hockeyaanbod met een G-team en met Hockeyextra voor rolstoelhockeyers uitbreiden. Daarnaast hebben we nu al een grote businessclub met 200 sponsoren, daar proberen we straks nog meer uit te halen. Wat kunnen ze voor de club en voor elkaar betekenen? En dan gaat het niet alleen om geld, maar bijvoorbeeld ook om het vinden van stageplaatsen voor onze oudere jeugdleden. De komende tijd richten we ons op de verhuizing, maar als het clubhuis straks wordt uitgebreid, willen we stappen maken in onze maatschappelijke ontwikkeling.”

Hobbels

Het fusietraject naar Hockeyclub Delta Venlo verliep soepel. “Onderling was de samenwerking heel goed”, evalueert Jeroen. “We wisten snel welke lijn we wilden volgen. Eigenlijk was de afstemming met de gemeente het lastigste. Met het verplaatsen van 2 clubs naar 1 locatie is gewoon veel geld gemoeid. Voor ons was het natuurlijk belangrijk om te weten welke kosten daarvan voor ons zouden zijn en welke voor de gemeente. En wij wilden graag in een keer verhuizen, maar dat gaat helaas niet lukken. De verhuizing gaat in meerdere fases plaatsvinden, omdat aan het begin van het seizoen nog niet alle 6 de benodigde velden op sportpark Vrijenbroek beschikbaar zijn. Komend seizoen trainen en spelen we ook nog op de velden van Blerick.”

97% leden vóór fusie

Maar liefst 97% van de leden van de Venlose hockeyclubs stemde tijdens de Algemene Ledenvergaderingen vóór de fusie. “De besturen van de afzonderlijke verenigingen hebben vanaf het begin heel duidelijk gemaakt welke problemen er zijn en hoe een fusie deze kan oplossen”, verklaart Jeroen dit hoge percentage. “En het was toch ook wel nu of nooit. Nooit is natuurlijk betrekkelijk, maar als we nu niet zouden doorpakken, zou een samenwerking weer voor 10 tot 15 jaar van de baan zijn. Die boodschap hebben zij heel goed aan de leden overgebracht via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Zo niet belangrijker: ze hebben de leden en vrijwilligers bij het proces betrokken. Die betrokkenheid zag je ook terug bij de ledenvergaderingen, daar was de opkomst bijna verdubbeld.”

Wacht niet totdat het echt moet

Op de vraag of hij nog tips heeft voor andere clubs die een samenwerking overwegen, zegt Jeroen: “Neem een onafhankelijke persoon in de arm die het proces begeleidt. Nu hadden wij het geluk dat de Rabobank de kosten hiervan voor haar rekening nam, maar onafhankelijke begeleiding is heel prettig in zo’n proces.” Een andere tip die Jeroen wil meegeven: “Wacht niet totdat je eigenlijk moet fuseren, maar zoek de samenwerking op als je nog een vitale vereniging bent. Wij zijn weliswaar door een duwtje van de gemeente om tafel gaan zitten, maar bundel krachten en ga het gesprek open aan. Gelijkwaardigheid is hierin heel belangrijk, want je moet wel over wat dingen heenstappen: de historie en naam van je club en successen die je samen hebt beleefd. Dan moet je misschien even wat wegslikken, maar de voordelen van een grotere club wegen daar wel tegen op. Het veilig stellen van je sport in jouw regio is het belangrijkste. En als je samen op weg gaat naar een nieuwe toekomst, levert dat zeker nieuwe successen op!”

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief