Sport en bewegen heeft voor mensen met een beperking een positief effect op de gezondheid en stimuleert om actief aan de samenleving deel te nemen. Voor deze doelgroep is het echter (nog) lang niet altijd vanzelfsprekend om passend sport- en beweegaanbod te vinden.

Het aanbod is niet altijd bekend, de juiste faciliteiten ontbreken of er is geen vervoer beschikbaar. De structurele sport- en beweegdeelname onder deze doelgroep blijft dan ook achter ten opzichte van mensen zonder beperking.

“Meer mensen met een beperking laten sporten en bewegen”

Juiste kennis en middelen

Partijen binnen het sociaal domein, overheden, zorg en onderwijs zien het bevorderen van structurele sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking steeds vaker als gedeelde verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat voor het aanbieden van sport en bewegen voor mensen met een beperking meer nodig is dan alleen de juiste kennis van de doelgroep. Ook een dekkende sportinfrastructuur, toegankelijke accommodaties, voldoende sporthulpmiddelen, vervoer, tijd en geld zijn onmisbaar.

Initiatieven aangepast sporten

Aanvullend op het fantastische werk van talloze vrijwilligers en specialisten zijn er daarom vanuit gemeenten, Rijk en Provincie verschillende initiatieven opgezet om zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Alleen samen kunnen we het aanbod zo sterk en toegankelijk mogelijk maken.

Huis voor de Sport Limburg is als uitvoerder, projectleider of partner betrokken bij:

Heb je een vraag over aangepast sporten in Limburg?

Neem contact met ons op

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief