In Nederland zijn er meer dan 1.300 subsidie- of fondsregelingen die door zo’n 300 instanties worden uitgevoerd. Naar schatting is het totale potje zo’n 15 tot 20 miljard euro per jaar. Er zijn subsidies en fondsen op vier niveaus: Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk.

Verschil subsidie en fonds

Een subsidie komt van de overheid. Een fonds wordt opgericht door een organisatie of particulier. In beide gevallen stelt de geldverstrekker vaak voorwaarden waar het project aan moet voldoen. Daarnaast wordt meestal maar 50% gefinancierd, zodat je op zoek moet naar cofinanciering.

In de sport

Veel (sport)verenigingen maken al gebruik van gemeentelijke subsidies zoals jeugd- of accommodatiesubsidie. Daarnaast zijn er vaak nog meer mogelijkheden om in aanmerking te komen voor incidentele of projectsubsidie of fondsen. Het vinden en aanvragen van de juiste regeling is niet gemakkelijk. Huis voor de Sport Limburg en Sportsubsidie.nl ondersteunen samen verenigingen bij het subsidieproces. In drie stappen resultaat!

Stap 1. Subsidieonderzoek

Op basis van een intakegesprek en je plan(netje) zoeken we regelingen die aansluiten bij jouw idee. Daarnaast maken we een inschatting van de haalbaarheid van je project. Ons subsidieonderzoek:

  • Inhoudelijke verdieping van het plan
  • Zoeken en selecteren van kansrijke subsidies en fondsen
  • Inhoudelijke oriëntatie op potentiële regelingen
  • Uitwerken van het subsidieadvies
  • Bespreken van de resultaten het subsidieonderzoek

Stap 2. De subsidieaanvraag

In de meeste gevallen is het van belang dat we jouw idee (op dat a4tje) herschrijven naar een echte subsidieaanvraag. Die aanvraag moet namelijk binnen de kaders van de geselecteerde regeling passen. Dit is een ingewikkelde klus en bepaalt het succes van de aanvraag.

Let op, we helpen je ook graag om de subsidie daadwerkelijk aan te vragen. Dit doen we op basis van no cure – no pay. Met andere woorden; wordt de aanvraag niet goedgekeurd, betaal je niets. Wordt de aanvraag wel goedgekeurd, dan hebben we daar van tevoren afspraken over gemaakt.

Stap 3. Aanvraag fondsen en subsidies

Als je niet regelmatig een subsidie aanvraagt, dan vergt dit veel tijd. We zijn hierin gespecialiseerd en vragen graag voor jouw idee aan. Hoe werkt dat:

  • Op basis van de herschreven subsidieaanvraag (stap 2) en het subsidieonderzoek (stap 1) bereiden we de aanvraag voor
  • We verzamelen alle vereiste documenten voor de aanvraag
  • Vullen het van aanvraagformulier in
  • We duimen met je mee voor een toegekend bedrag

Samen jouw plan realiseren?

Geld voor jouw plan

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief