Als vereniging heb je steeds meer uitdagingen die over de eigen verenigingsgrens heen gaan. Enerzijds vragen die andere verenigingen ook hebben en waar je dus samen kunt optrekken. Anderzijds omdat je vereniging simpelweg de expertise niet heeft en door samen te werken wel het probleem aanpakt.

Het opzetten van een samenwerking is geen lineair proces. Wanneer sportverenigingen gaan samenwerken betekent dit een verandering. Vaak is het voor de sportvereniging helder waarom er moet worden samengewerkt, maar is het einddoel nog onduidelijk. De samenwerking wordt sterker wanneer de verschillen tussen beide organisaties groter zijn en de ene vereniging iets kan wat de ander niet kan en omgekeerd. Dit brengt echter ook spanningen, conflicten en verschillende opvattingen met zich mee.

Het opzetten van een samenwerking vraagt om tweebenige bestuurder. Het ene been staat in de eigen vereniging en moet rekening houden met de eigen waarden, belangen en procedures. Het andere been staat buiten de vereniging en gaat de samenwerking vormgeven. Het gaat erom oog te hebben voor de eigen achterban en tegelijkertijd te zorgen voor vooruitgang en besluitvorming.

Linkerbeen: in de vereniging

Vanuit de eigen vereniging gezien gaat het o.a. om cultuur. Een vereniging met een open cultuur, waar sprake is van veel vertrouwen en transparantie, zal makkelijker een samenwerking aangaan omdat deze vereniging verwachtingen en intenties open en eerlijk uitspreekt. Daarnaast gaat het om het opgeven van een deel van de eigen autonomie of resultaatverwachting. Kan de sportvereniging dit opgeven vanuit het vertrouwen er meer voor terug te krijgen dan is de sportvereniging in staat om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Hierbij hoort ook de structuur van de eigen organisatie, hoe is deze georganiseerd t.a.v. de nieuwe werkorganisatie en welke coördinatiemechanisme er worden toegepast.

Rechterbeen: buiten de organisatie

Bij het vormen van een samenwerking gaat het om het vormen van een nieuwe structuur en procedures. Duidelijk moet zijn wat de spelregels en omgangsvormen zijn om tot een samenwerking te komen. Structuur gaat o.a. over de afspraak wie wat doet, wat de rol en verantwoordelijkheid van eenieder is. Hierbij hoort ook de onderhandelingsruimte en de bereidheid van mensen om tot samenwerking te komen. Er moet een zekere manoeuvreerruimte zijn waar partijen kunnen geven en nemen. Conflicten horen in deze ruimte thuis, die zijn nodig om betekenis te kunnen geven aan de samenwerking.

Verenigingen die tweebenig kunnen spelen, zijn vaak succesvol. Pas dan kunnen zij verbindingen leggen tussen binnen en buiten, resulterend in zigzagverbindingen. Door zigzaggend een samenwerking vorm te geven wordt het volledige speelveld tussen twee organisaties verkend. Er ontstaat een dialoog tussen binnen en buiten, waarbij de interne structuur en processen en de externe dynamiek in wisselwerking met elkaar zijn.

Onafhankelijk

Voor het begeleiden van samenwerkingsprocessen ben je bij Huis voor de Sport Limburg aan het juiste adres. Onze adviseurs helpen je graag als onafhankelijk procesbegeleider, facilitator of adviseur bij het stimuleren en vergroten van samenwerking. Zo kunnen we helpen bij:

  • Samenwerking en fusies tussen (sport)verenigingen
  • Samenwerking van in en rondom (sport)accommodaties
  • Open club worden

Wil je baanbrekend resultaat op het gebied van een samenwerkingsvraagstuk?

Huis voor de Sport Limburg kent de kracht van samenwerking en heeft ruime ervaring in het begeleiden van samenwerkingsprocessen. Wij zien voor sportverenigingen volop mogelijkheden om met andere verenigingen samen te werken op het gebied van accommodaties en de maatschappelijke functie van sport.

Wil je een mogelijke samenwerking onderzoeken? Of heb je begeleiding nodig bij een samenwerking?

Stuur een e-mail naar info@hvdsl.nl of bel 046 – 477 05 90.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief