Als vereniging heb je steeds meer uitdagingen die over je eigen verenigingsgrenzen heen gaan. Veel van deze uitdagingen hebben andere verenigingen ook. Daarin kun je dus samen optrekken. Je hebt ook te maken met vraagstukken waarvoor je als vereniging simpelweg de expertise niet hebt. Misschien dat je die problemen wel kunt oplossen door samen te werken met andere clubs. 

Als je met een andere (sport)vereniging gaat samenwerken, betekent dit een verandering. Vaak is wel duidelijk dat samenwerking nodig is, maar is het einddoel niet concreet.  Als de verschillen tussen beide verenigingen groter zijn en de ene organisatie iets kan wat de andere niet kan en omgekeerd, dan wordt de samenwerking sterker. Maar dit brengt ook spanningen, conflicten en verschillende opvattingen met zich mee.

Dubbele taak

Als bestuurder moet je bij het opzetten van een samenwerking rekening houden met waarden, belangen en procedures van de eigen vereniging. Tegelijkertijd moet je de samenwerking vormgeven en daarbij de voortgang en besluitvorming niet uit het oog verliezen. Geen gemakkelijke taak! 

Verenigingen die oog hebben voor de eigen organisatie én de omgeving buiten de vereniging, zijn vaak succesvol. Zij zijn in staat zigzagverbindingen tussen binnen en buiten te leggen, waardoor de interne structuur en processen en de externe dynamiek in wisselwerking met elkaar zijn. 

Onafhankelijk

Als het voor je vereniging lastig is om zowel oog voor je vereniging als voor het proces te houden, kan het prettig zijn om de hulp in te roepen van een onafhankelijk procesbegeleider. ’t Huis helpt je graag!  Onze adviseurs kunnen je als onafhankelijk procesbegeleider, facilitator of adviseur helpen bij: 

  • Samenwerking en fusies tussen (sport)verenigingen
  • Samenwerking van in en rondom (sport)accommodaties
  • Open Club worden

Wil je een mogelijke samenwerking onderzoeken? Of heb je begeleiding nodig bij een samenwerking?

Klik hier

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief