Huis voor de Sport Limburg Academy ondersteunt professionals die werkzaam zijn in of voor de sport- en beweegsector, zoals combinatiefunctionarissen, (buurt-)sportcoaches, hun coördinatoren, senioren sportleiders, verenigingsondersteuners en -procesbegeleiders.

Het speelveld is continu in beweging en daarmee ook de diverse functies. Sport is niet langer alleen een doel, maar wordt steeds meer als middel ingezet, bijvoorbeeld op het werkveld van het sociaal domein, de openbare ruimte met een diversiteit aan arrangementen al dan niet in combinatie met sport en cultuur. Hierdoor krijgen de professionals te maken met andere doelgroepen en stakeholders en nieuwe interventies en businessmodellen. Kortom, veel veranderingen.

Wat voor de sport- en beweegprofessionals geldt, is ook van toepassing op verenigingen. Teruglopende leden- en vrijwilligersaantallen, druk op de exploitatie, een veranderende maatschappelijke rol, toenemende wet- en regelgeving, zoals de AVG en BTW  zijn zomaar enkele voorbeelden waardoor het werk van verenigingsbesturen steeds complexer wordt. Samen met bonden zorgen we voor het juiste aanbod om verenigingen te ondersteunen in hun behoeften. Naast het aanbod voor de professionals biedt Huis voor de Sport over nog meer verschillende onderwerpen scholingen aan. Zo heeft de vereniging de mogelijkheid om een cursus of workshop in huis te halen. Bij voldoende animo binnen een vereniging, kan Huis voor de Sport een scholing op uw locatie verzorgen. Tevens zullen we met de gemeente bespreken of hiervoor subsidiemogelijkheden zijn.

Benieuwd welke specifieke opleidingsmogelijkheden er zijn voor jou(w) doelgroep?

Bel 046 – 477 05 90 of stuur een e-mail naar info@hvdsl.nl

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief