Welke sportieve ambitie heeft je gemeente? Wat zijn je doelstellingen en hoe wil je die bereiken? Hoe ga je om met de verschillende belangen van de stakeholders, zonder je eigen ambitie uit het oog te verliezen? Zijn de gemeentelijke kaders bij een burgerinitiatief helder? Kortom: welke strategie hanteert je gemeente in het sport- en beweegbeleid?

Waarbij kan Huis voor de Sport Limburg je gemeente helpen?

Huis voor de Sport Limburg ondersteunt gemeenten bij hun strategische aanpak met een visiedocument, beleidsplan en sportnota en vertalen dit in een concreet uitvoeringsprogramma. We:

 • dagen je uit om na te denken over de gemeentelijke sportvisie
 • evalueren het huidige sportbeleid
 • formuleren (nieuwe) doelstellingen
 • bekijken welke beleidsonderdelen goed zijn en wat er moet veranderen om doelstellingen te behalen (evt. met hulp van lokale sport- en beweegaanbieders)
 • geven (onderdelen van) het sportbeleid vorm
 • begeleiden of adviseren bij het opstellen van het beleidsplan of schrijven het volledige plan
 • zetten we de juiste mensen op de juiste positie

Waarom samenwerken met Huis voor de Sport Limburg?

Samenwerken met Huis voor de Sport Limburg biedt veel voordelen, omdat we:

 • nauw samenwerken met nagenoeg alle Limburgse gemeenten
 • het totale Limburgse sport- en beweeglandschap door en door kennen
 • beschikken over veel sport- en beweegkennis
 • gigantisch netwerk hebben
 • gemeenten al jarenlang begeleiden bij de opzet en/of uitvoer van hun beleidsplannen.
 • je als kennispartner tijd besparen
 • je verzekeren van een goed onderbouwd strategisch plan

Behoefte aan advies over je sport- en beweegbeleid?

Klik hier

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief