Welke sportieve ambitie heeft je gemeente? Wat zijn je doelstellingen en hoe wil je die bereiken? Hoe ga je om met de verschillende belangen van de stakeholders, zonder je eigen ambitie uit het oog te verliezen? Zijn de gemeentelijke kaders bij een burgerinitiatief helder? Kortom: welke strategie hanteert je gemeente in het sport- en beweegbeleid?

Waarbij kan Huis voor de Sport Limburg je gemeente helpen?

Huis voor de Sport Limburg ondersteunt gemeenten bij hun strategische aanpak met een visiedocument, beleidsplan en sportnota en vertalen dit in een concreet uitvoeringsprogramma.

We dagen je uit om na te denken over de sportvisie van je gemeente. Samen evalueren we het huidige sportbeleid en formuleren we (nieuwe) doelstellingen. We bekijken welke beleidsonderdelen behouden moeten blijven, maar ook wat er moet gebeuren om de geformuleerde doelstellingen te behalen. Desgewenst betrekken we de lokale sport- en beweegaanbieders in dit traject.

Wij helpen je graag om het sportbeleid, of onderdelen daarvan, (opnieuw) vorm te geven. Afhankelijk van de gemaakte afspraken ondersteunen, begeleiden of adviseren we je bij het opstellen van het beleidsplan, zetten we de juiste mensen op de juiste positie of schrijven we een volledig sportbeleidsplan voor je gemeente.

Waarom samenwerken met Huis voor de Sport Limburg?

Huis voor de Sport Limburg werkt nauw samen met nagenoeg alle Limburgse gemeenten. We hebben een uitstekend beeld van het totale Limburgse sport- en beweeglandschap. We beschikken over veel sport- en beweegkennis, hebben een gigantisch netwerk en onze adviseurs hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van gemeenten bij de opzet en/of uitvoer van hun beleidsplannen. Met Huis voor de Sport Limburg als kennispartner bespaar je niet alleen tijd, je bent ook verzekerd van een goed onderbouwd strategisch plan.

Behoefte aan advies over je sport- en beweegbeleid?

Bel of mail: 046-477 05 90 | info@hvdsl.nl

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief