‘Positieve Sportcultuur’ is een van de ambities van het Nationaal Sportakkoord. Om extra aandacht aan besturen van sportverenigingen te geven, organiseert NOC*NSF van 21 tot 27 maart de Week van Goed Sportbestuur*. De 13 aanbevelingen van de Code Goed Sportbestuur stammen namelijk nog uit 2003, het tijdperk van Erica Terpstra. Toch zijn ze nog grotendeels actueel.

Afname bestuurskracht

Vandaag de dag gaat het echter om meer dan alleen het voorkomen van de ‘greep uit de kas’. We hebben te maken met normvervaging en maatschappelijke verharding. De samenleving wordt complexer, multicultureler en de druk van wet- en regelgeving wordt er niet minder op. Zeker niet onder invloed van de huidige incidentenpolitiek. Maar het grootste probleem is de afname van de bestuurskracht en het vinden van goede bestuurders. Waar vroeger werknemers van DSM, Staatsmijnen, Rabobank en APG werden gestimuleerd om maatschappelijke functies in het verenigingsleven te vervullen, vanwege het belang van maatschappelijke ontwikkeling, zijn diezelfde werkgevers tegenwoordig huiverig vanwege het afbreukrisico voor de werkgever. Dit zegt veel.

Positieve sportcultuur

NOC*NSF, sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport vinden het van groot belang dat er meer aandacht komt voor een positieve sportcultuur. Zij vinden dat bestuurders bepalend zijn voor het creëren van een positief en plezierig sportklimaat. Dit vraagt aandacht, tijd en energie. Een positieve sportcultuur hoeft volgens hen geen extra werk te zijn, maar kan er juist voor zorgen dat besturen makkelijker en leuker wordt. Wel zien ze de noodzaak om bestuurders te ondersteunen bij het voeren van het gesprek over een positieve cultuur op hun club en wat daarvoor nodig is.

Goede voorbeeld

Veel clubbestuurders werken (onbewust) al aan een positieve sportcultuur binnen hun vereniging, maar door de waan van de dag voelen weinigen iets voor extra verplichtingen op het gebied van transparantie, democratie, verantwoording en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Laten wij, als professionele sportorganisaties, met een integer besturingsmodel en een transparant financieel beleid het goede voorbeeld geven. En laten we clubs helpen bij het werven van competente bestuurders uit het bedrijfsleven om de gedragscode te implementeren. Het onderdeel ‘Positief sportklimaat’ uit het Nationaal Sportakkoord speelt hier al op in: verenigingen kunnen van diverse services die in lokale sportakkoorden worden aangeboden, gebruik maken.

Wat mij betreft mag de Week van Goed Sportbestuur het hele jaar duren!

Jack Opgenoord
Directeur

 

* De week van Goed sportbestuur is wegens het coronavirus afgelast

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief