De persconferentie van Minister President Rutte op 21 april vond ik duidelijk. Misschien hadden we met z’n allen tegen beter weten in wel op meer gehoopt. Een lichtpunt in deze crisis is de ruimte die voor de jeugd ontstaat. Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren, weliswaar met restricties, weer sporten. Ik ben ervan overtuigd dat sportbonden, clubs en gemeenten er alles aan doen om dit voor hen mogelijk te maken. We staan uiteraard klaar met onze mensen om hierin te adviseren of je in contact te brengen met diegene die je kan helpen!

Oproep aan alle Limburgse buitensportclubs: Stel je accommodatie open en laat al onze kinderen sporten en spelen. Uiteraard rekeninghoudend met de richtlijnen van het RIVM! Zo levert de sport niet alleen een belangrijke bijdrage aan de samenleving maar mogelijk ook potentiële nieuwe leden die de weg naar de club vinden. Op die manier worden onze accommodaties sportieve ontmoetingsplekken van de nieuwe samenleving. De buurtsportcoaches in de gemeenten kunnen een belangrijke ondersteuning leveren aan de vrijwilligers. De ene dag naar school, de andere dag naar de sportclub.

De impact op sportclubs is groot

Het coronavirus houdt ons inmiddels ruim een maand in de greep. Een snelle steekproef leert dat sportverenigingen diverse problemen ervaren. Ze maken zich grote zorgen over de toekomst. Hoe lang duurt dit? Hoeveel inkomsten lopen we mis? Hoe zorg ik voor binding met mijn leden, zodat ze hun contributie blijven betalen? Erg veel onzekerheid dus. In opdracht van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut een enquête onder sportverenigingen gehouden om inzicht te krijgen in de effecten op korte en lange termijn. Begin mei verwachten wij hiervan de Limburgse resultaten.

Beweeggroepen senioren

Grotere zorgen maken wij ons over de 1.500 Limburgse beweeggroepen voor senioren met ruim 23.000 deelnemers die nu stil liggen. Dit heeft niet alleen grote impact op hun fysieke conditie, maar vooral ook op de sociale contacten en het “oogje in het zeil houden” door de MBvO-docent. Het ontbreken hiervan is een groot gemis. En straks ligt de grote uitdaging in het zo snel mogelijk weer actief krijgen van de senioren, zodat ze niet definitief afhaken.

Jeugdfonds Sport

Bij het Jeugdfonds Sport verwachten we geen acute problemen. Het grootste gevaar is de te verwachten groei van stille armoede en het bereiken van de kinderen uit deze gezinnen.

Mensen met een beperking

De wekelijkse activiteiten voor mensen met een beperking in Limburg liggen stil. Deze doelgroep begrijpt dit niet en mist het beweegmoment en uitje misschien wel het meest. Dit heeft een enorme impact op doelgroep. Onze partner Bijzonder in Beweging biedt op alternatieve manieren beweegaanbod voor mensen met een beperking. Wil je meer weten, neem vooral contact op om die kanjers in beweging te houden.

Onderzoek naar impact

We zien dat gemeenten en sportclubs elkaar actief opzoeken. De inhoud van dat contact varieert van een hart onder de riem tot gemeentelijke maatregelen en de ontgrendeling van de sportparken voor kinderen en jongeren vanaf 29 april. De gemeentelijke maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking op nog te verstrekken subsidies voor toekomstige evenementen die niet doorgaan. Net als afspraken over huurovereenkomsten (voor gebruik velden en hallen) tussen gemeenten en sportclubs, waarbij er legio gemeentelijke toepassingen zijn. Kortom elke gemeente heeft haar eigen beleid. Tenslotte loopt momenteel een landelijk onderzoek van Vereniging Sport en Gemeenten om de gemeentelijke maatregelen inzichtelijk te maken. Ook hiervan verwachten we de Limburgse resultaten in mei.

In nauwe afstemming en opdracht van de Provincie houden we contact met gemeenten, inventariseren we de maatregelen en wachten we de resultaten van beide onderzoeken af om gemeenten, verenigingen en andere organisaties gericht van advies te voorzien.

Wij werken door en zijn voor iedereen met vragen bereikbaar!

Jack Opgenoord
Directeur 

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief