Zuyd Legal Lab, het juridisch leer-werkbedrijf van de opleiding HBO-Rechten van Zuyd Hogeschool, lanceert een digitaal juridisch hulploket. Dit loket is bedoeld om Limburgse verenigingen en stichtingen te ondersteunen met kennis en advies om de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) te integreren. Deze nieuwe wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen schaden. Om de bestuurders van de verenigingen en stichtingen te helpen hebben het Huis voor de Kunsten Limburg, het Huis voor de Sport Limburg, Burgerkracht Limburg, Vereniging Kleine Kernen Limburg en Speeltuinwerk Limburg de handen ineen geslagen met Zuyd Legal Lab.

Toegankelijk stappenplan voor integratie Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli 2021 in werking. Dat betekent voor veel verenigingen en stichtingen dat zij een en ander moeten wijzigingen. Maar wat precies? Om bestuurders op weg te helpen, ontwikkelde Zuyd Legal Lab een online stappenplan aan te vragen via www.legallab.online/wbtr/. Met dat stappenplan kunnen bestuurders controleren of zij aan de verplichtingen van de WBTR voldoen en wat ze (eventueel) nog moeten wijzigingen om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen.

Eén van de doelstellingen van Zuyd Legal Lab is het recht voor iedereen toegankelijk te maken. Om de informatie ook voor stichtingen en verenigingen met een beperkt eigen vermogen toegankelijk te maken, is het stappenplan gratis aan te vragen. Afnemers van het stappenplan kunnen een vrijwillige donatie doen. Deze donatie is bedoeld om Zuyd Legal Lab te steunen bij het toegankelijk maken van het recht voor iedereen.

Via de website www.legallab.online/wbtr/ zijn ook de meest gestelde vragen en antwoorden te vinden. Deze vragen zijn opgehaald tijdens een drietal webinars over de WBTR die de provinciale ondersteuningsorganisaties in maart organiseerden. Ruim 500 verenigingen en stichtingen namen hieraan deel. Deze webinars zijn terug te kijken op onze website.

Samenwerking
Deze samenwerking tussen Huis voor de Kunsten Limburg en Zuyd Legal Lab vormt de aftrap van een samenwerkingsverband waaraan beide partijen zich begin dit jaar gecommitteerd hebben. Vanuit de gedeelde visie dat recht voor iedereen toegankelijk moet zijn, werken deze twee instellingen samen met als doel om kennis en kunde over juridische zaken op laagdrempelige wijze te ontsluiten voor de Limburgse culturele sector.

Daarnaast werken het Huis voor de Kunsten Limburg en Zuyd Legal Lab voor dit specifieke project samen met het Huis voor de Sport Limburg, Burgerkracht Limburg, Vereniging Kleine Kernen Limburg en Speeltuinwerk Limburg.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief