“Meer subsidies en maximaal gebruik van nieuwe regelingen voor maatschappelijke projecten en verenigingen in Limburg”

Huis voor de Sport Limburg en Sportsubsidie.nl werken vanaf 14 september 2020 intensief samen. Doel van de samenwerking is om Limburgse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties nóg beter te kunnen helpen bij het verkrijgen van subsidies voor hun projectplannen. In deze coronatijd meer dan noodzakelijk.

Aan goede ideeën geen gebrek, wel aan geld. Toch?

Aan goede ideeën bij (sport)clubs vaak geen gebrek, maar geld om die ideeën uit te voeren is er niet. Of toch wel? In Nederland, maar ook in Europa, zijn er honderden subsidie- en fondsregelingen voor Limburgse (sport)clubs. Geld dat onder voorwaarden kan worden toegekend aan (sportieve) projecten van clubs. “Verenigingen hebben ontzettend goede ideeën om meer mensen in beweging te brengen en houden. Helaas komen talloze projecten niet van de grond, omdat de financiering van het project niet rondkomt. Vaak zijn er wel potjes voor het project in de vorm van een subsidie of fonds, maar weet de vrijwilliger de weg niet of is de aanvraagprocedure enorm ingewikkeld. Hier willen we verandering in brengen en deze projecten helpen in hun zoektocht naar geld”, zegt Jack Opgenoord, directeur van Huis voor de Sport Limburg.

Samen verenigingen verder helpen

Met dat doel werken Huis voor de Sport Limburg en Sportsubsidie.nl samen. Sportsubsidie.nl heeft veel ervaring op het gebied van sport in relatie tot het verkrijgen van subsidies. Huis voor de Sport Limburg is expert in het schrijven van projectplannen. Daarnaast is Ben Moonen, directeur van sportsubsidie.nl, specialist op het gebied van Europese subsidieaanvragen, waardoor ook Europese gelden voor vitaliteitsprojecten kunnen worden aangeschreven. “Door de samenwerking met Huis voor de Sport Limburg helpen wij verenigingen van idee tot het daadwerkelijk verkrijgen van de subsidie”, zegt Ben Moonen. Moonen: “De kracht van Huis voor de Sport Limburg is dat zij verenigingen helpen met het beschrijven van hun idee tot een concreet projectplan. Aan de hand van dat projectplan voeren wij vervolgens een subsidiescan uit. Er worden regelingen gevonden die aansluiten bij de doelen van het project. Ook maken we een inschatting van de kansrijkheid van de regelingen in relatie tot het project. Vervolgens is het mogelijk om het subsidieverzoek voor te bereiden, in te dienen en mee te helpen met de verantwoording.”

Gratis digitale masterclasses over regelingen

Een concreet voorbeeld van de samenwerking tussen Huis voor Sport Limburg en Sportsubsidie.nl zijn de gratis masterclasses over subsidies en fondsen. Opgenoord: “In mei zijn we een proef gestart met de digitale masterclass over de BOSA-regeling. Een subsidie voor bouw en onderhoud aan sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Dit heeft zo veel goede reacties opgeleverd dat we voor de zogenaamde TASO-regeling op 23 september* ook een masterclass verzorgen.” De TASO-regeling is bedoeld als tegemoetkoming aan sportclubs voor de schade die is geleden als gevolg van coronamaatregelen. Sportclubs kunnen vanaf 22 september aanvragen voor de TASO-regeling indienen. “Deelname aan die digitale masterclass is gratis en uiteraard kunnen we de clubs helpen bij de aanvraag”, besluit Opgenoord.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief