Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen sportclubs subsidie aanvragen. De zogenaamde BOSA-regeling.

20% subsidie
De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Voor de regeling is in 2020 een budget van € 94 miljoen beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. de kwaliteit en de volledigheid van de aanvraag is dus enorm van belang. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie(s) is een minimale investering van € 25.000,- noodzakelijk. Meer informatie over de regeling lees je hier. Als jouw club de minimale investering niet behaalt, kun je slim samenwerken met andere clubs zodat je samen de ondergrens van € 25.000,- wel haalt. Wil je aan de slag met inkoopsamenwerking lees dan hier verder.

Energiebesparende maatregelen
Voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren, milieu- en veiligheidsmaatregelen geldt een subsidie van nog eens 10%.

Voorbeeld: Er moet een lichtmast voor veldverlichting vervangen worden. De aanschaf van materialen en kosten van arbeid komen in aanmerking voor deze regeling. De standaardsubsidie is 20%, maar LED-verlichting die voldoet aan de voorwaarden wordt in 2020 voor 30% gesubsidieerd. 

Hulp nodig?
Aanvragen van deze subsidie is niet eenvoudig. En incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Wil je zeker weten dat de aanvraag volledig wordt ingediend én dat je geen enkele uitgave vergeet? We gaan graag in gesprek met de penningmeester van de club en zorgen dat alle investeringen die je doet/hebt gedaan, worden meegenomen in de aanvraag. Afhankelijk van de mate en intensiteit van ondersteuning zijn hier kosten aan verbonden. Contact opnemen is natuurlijk altijd gratis.

subsidie voor jouw investering?

hulp bij jouw aanvraag!

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief